Vicem Hà Tiên quý I/2021, dòng tiền âm 850 tỉ đồng

19/05/2021, 19:42

TCDN - Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2021 của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên cho thấy lưu chuyển tiền thuần âm 850 tỉ đồng, tăng 321 tỉ so với quý I/2020 (529 tỉ).

Kết thúc quý I/2021, Vicem Hà Tiên ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 1.839 tỉ đồng, xấp xỉ quý I/2020, tuy nhiên lợi nhuận gộp bị giảm đi 11% xuống còn 239,5 tỉ.

Trong khi đó, chi phí bán hàng không đổi, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 6 tỉ đồng khiến cho lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý I/2021 đạt 94,7 tỉ đồng, giảm 9,5% so với cùng kỳ 2020.

Bên cạnh đó, tính đến 31/3/2021, Vicem Hà Tiên đang nợ 3.695 tỉ đồng phải trả, nợ ngắn hạn 3.680 tỉ đồng. Trong đó, phải trả người bán ngắn hạn là 1.069 tỉ; vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn là 2.250 tỉ đồng.

Đến hết quý I/2021, Vicem Hà Tiên 1 có 228,2 tỉ đồng tiền và tương đương tiền, giảm 78% so với đầu năm.

Khoản phải thu ngắn hạn khách hàng tăng 7% so với đầu năm lên 375,5 tỉ đồng, hàng tồn kho tăng 10% lên 842 tỉ đồng và dự phòng giảm giá hàng tồn kho là 45,6 tỉ đồng.

Nhà máy xi măng Hà Tiên

Nhà máy xi măng Hà Tiên

Trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm 352,6 tỉ đồng và lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư âm 8,2 tỉ. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính âm 489 tỉ, khiến lưu chuyển tiền thuần trong quý I/2021 âm 850 tỉ đồng, trong khi quý I/2020 chỉ âm 529 tỉ.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2020, Vicem Hà Tiên đạt doanh thu hợp nhất 8.440 tỉ đồng, giảm 9,4% so với 2019. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất là 608 tỉ đồng, giảm 18% so với con số 740,6 tỉ của năm 2019 và không hoàn thành kế hoạch mà đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

Vicem Hà Tiên có vốn điều lệ 3.816 tỉ đồng, cổ đông nhà nước là Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam (Vicem) nắm giữ 304,1 triệu cổ phiếu, tương đương 79,69% vốn điều lệ.

Vicem Hà Tiên hiện có 5 đơn vị sản xuất gồm 3 trạm nghiền xi măng và 2 nhà máy sản xuất clinker, xi măng. Mạng lưới phân phối của Vicem Hà Tiên có 76 nhà phân phối với 10.000 cửa hàng vật liệu xây dựng (theo báo cáo thường niên 2020).

Trong năm 2020, giá cổ phiếu HT1 của Vicem Hà Tiên dao động từ 10.000-17.900 đồng/cổ phiếu. Đầu năm 2021, giá cổ phiếu HT1 bỗng tăng vọt, chạm mức 19.000 đồng/cổ phiếu rồi quay đầu giảm.

Mới đây, ông Nguyễn Văn Chuyền, thành viên HĐQT Vicem Hà Tiên vừa công bố đăng ký bán ra 7 triệu cổ phiếu HT1 để giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận trong khoảng thời gian từ 14.5-31.5.2021.

PV (T/h)
Bạn đang đọc bài viết Vicem Hà Tiên quý I/2021, dòng tiền âm 850 tỉ đồng tại chuyên mục Tài chính của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Bình luận

Tin liên quan

Bộ Xây dựng chỉ đạo sớm cổ phần hóa VICEM, HUD
Giai đoạn 2021 – 2025, Bộ Xây dựng sẽ đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa 2 Tổng Công ty còn lại trực thuộc Bộ là Tổng Công ty Phát triển nhà và đô thị (HUD) và Tổng Công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.