VnSteel báo lãi giảm 43% so với cùng kỳ do công ty liên doanh giảm lãi

31/10/2019, 06:35

TCDN - Mặc dù hoàn thành và vượt 68% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm nhưng lãi 9 tháng của Thép Việt Nam giảm 43% so với cùng kỳ do lãi công ty liên doanh liên kết giảm một nửa

Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP (VnSteel – mã chứng khoán TVN) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2019 với doanh thu và lợi nhuận đều giảm sút so với cùng kỳ.

Cụ thể, tính riêng quý 3 doanh thu thuần đạt 5.702,5 tỷ đồng, giảm 7,6% so với quý 3 năm ngoái, trong khi chi phí giá vốn chỉ giảm 6,6% nên lợi nhuận gộp thu về còn 168 tỷ đồng, giảm mạnh 36% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp đạt 2,9%.

thep1

Doanh thu tài chính trong quý đạt 18,8 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ ghi âm 126,1 tỷ đồng. Chi phí tài chính trong quý hơn 64 tỷ đồng, trong đó riêng chi trả lãi vay gần 50 tỷ đồng.

Tính đến hết quý 3/2019 VnSteel còn 536 tỷ đồng tiền gửi không kỳ hạn và kỳ hạn dưới 3 tháng. Ngoài ra công ty còn 452 tỷ đồng tiền gửi kỳ hạn trên 3 tháng đến dưới 1 năm và 28 tỷ đồng tiền gửi trên 1 năm. Tổng tiền mang đi gửi hơn 1.000 tỷ đồng.

VnSteel cũng ghi nhận tổng nợ phải trả giảm 189 tỷ đồng so với đầu năm, còn 6.043 tỷ đồng, trong đó riêng dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn 3.341 tỷ đồng (giảm 227 tỷ đồng so với đầu năm) và dư vay nợ thuê tài chính dài hạn gần 38 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong quý các công ty liên doanh liên kết mang về 85 tỷ đồng lợi nhuận, chưa bằng 1/3 số lãi 275 tỷ đồng ghi nhận trong quý 3 năm ngoái.

Doanh thu giảm kéo theo chi phí bán hàng giảm 33 tỷ đồng, còn gần 63 tỷ đồng, còn chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm được 13 tỷ đồng, còn gần 98 tỷ đồng.

Những nguyên nhân trên dẫn tới lợi nhuận sau thuế quý 3 còn 41,77 tỷ đồng, bằng 29% lợi nhuận đạt được trong quý 3 năm ngoái, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ chỉ 24,9 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2019 doanh thu thuần đạt 17.982 tỷ đồng, giảm 1,9% so với cùng kỳ năm ngoái và hoàn thành trên 85,6% kế hoạch năm.

Doanh thu tài chính tăng 128 tỷ đồng, lên 202 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 97 tỷ đồng, lên 270 tỷ đồng; và phần lãi/lỗ từ công ty liên doanh liên kết đạt 225 tỷ đồng, giảm 275 tỷ đồng so với cùng kỳ; chi phí bán hàng giảm 38 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 16 tỷ đồng là những nguyên nhân chính tác động khiến lợi nhuận trước thuế còn 504 tỷ đồng, giảm 41,8% so với cùng kỳ nhưng cũng giúp công ty vượt đến 68% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm mà ĐHCĐ giao phó.

Lợi nhuận sau thuế còn 445 tỷ đồng, giảm sâu đến 43% so với lợi nhuận đạt được 9 tháng đầu năm ngoái. Trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt hơn 390 tỷ đồng. EPS đạt 1.034 đồng.

Lượng hàng tồn kho đến cuối quý còn 3.768 tỷ đồng, tăng hơn 300 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Tổng tài sản tăng 226 tỷ đồng, lên 15.118 tỷ đồng.

PV (T/H)
Bạn đang đọc bài viết VnSteel báo lãi giảm 43% so với cùng kỳ do công ty liên doanh giảm lãi tại chuyên mục Tin tức của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899