Vợ Tổng giám đốc Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM mua 1 triệu cổ phiếu CII

13/12/2022, 09:46
báo nói -

TCDN - Bà Phạm Thị Thúy Hằng, vợ ông Lê Quốc Bình, Tổng giám đốc Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM vừa mua 1 triệu cổ phiếu CII để nâng sở hữu từ 1,19% lên 1,58% vốn điều lệ.

Giao dịch mua cổ phiếu CII của bà Hằng diễn ra từ ngày 5/12 đến ngày 12/12. Trước đó, từ ngày 15/11 đến 29/11, bà Hằng đã mua vào 2 triệu cổ phiếu CII để nâng sở hữu từ 0,39% lên 1,19% vốn điều lệ.

Lợi nhuận cốt lõi tiếp tục giảm 100,27 tỷ đồng trong quý III

Trong quý III/2022, Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM ghi nhận doanh thu đạt 2.183,83 tỷ đồng, tăng 744% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 51,68 tỷ đồng, tăng 385,3% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 26,9% về còn 15,1%.

Từ năm 2015 tới năm 2021, biên lợi nhuận gộp thấp nhất của Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM là 19,51% (năm 2017). Như vậy, biên lợi nhuận gộp trong quý III bất ngờ giảm về mức thấp trong nhiều năm.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp của Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM tăng 373,7% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 259,71 tỷ đồng lên 329,21 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 52,6% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 196,53 tỷ đồng về 177,43 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 16,1%, tương ứng tăng thêm 44,88 tỷ đồng lên 322,91 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 10,9%, tương ứng giảm 13,08 tỷ đồng về 106,57 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

CII

Xét hoạt động kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp – chi phí tài chính – chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp), trong quý III, Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM ghi nhận lỗ 100,27 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 328,18 tỷ đồng.

Như vậy, lợi nhuận mà Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM tạo ra trong quý III không đủ trả lãi vay, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp, Công ty chỉ thoát lỗ nhờ vào doanh thu tài chính (mặc dù doanh thu tài chính giảm mạnh so với cùng kỳ).

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM ghi nhận doanh thu tăng 75% lên 3.890,52 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế tăng 577% lên 852,4 tỷ đồng.

Trên thực tế, Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM có lãi trong 9 tháng đầu năm chủ yếu đến từ hoạt động tài chính, chủ yếu ghi nhận 805,96 tỷ đồng lãi thoái vốn công ty con và chuyển nhượng các khoản đầu tư tài chính; 440,96 tỷ đồng lãi từ các khoản hợp tác đầu tư, hỗ trợ vốn, tiền gửi và trái phiếu…

Trong năm 2022, Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM đặt kế hoạch doanh thu 8.010,7 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ là 756,8 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm với lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ là 726,93 tỷ đồng, công ty hoàn thành 96,1% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tùng Lâm
Bạn đang đọc bài viết Vợ Tổng giám đốc Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM mua 1 triệu cổ phiếu CII tại chuyên mục Chứng khoán của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Bình luận

Tin liên quan