Gia đình Chủ tịch Chứng khoán VIX "xả" 135 triệu cổ phiếu

09/12/2022, 19:31
báo nói -

TCDN - Gia đình Chủ tịch Chứng khoán VIX bán 135 triệu cổ phiếu trong thời gian từ ngày 30/11 tới ngày 7/12, chiếm hơn 22% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Trong thời gian từ ngày 30/11 tới ngày 7/12, 3 cổ đông liên quan đến bà Nguyễn Thị Tuyết, Chủ tịch HĐQT CTCP Chứng khoán VIX gồm CTCP FTG (Tổng Giám đốc FTG Việt Nam là chồng của bà Nguyễn Thị Tuyết); ông Nguyễn Văn Tuấn (Tổng giám đốc Tập đoàn Gelex đồng thời là em ruột bà Nguyễn Thị Tuyết); và bà Dương Thị Hồng Hạnh (em dâu bà Nguyễn Thị Tuyết) đã hoàn tất bán tổng cộng 135 triệu cổ phiếu VIX, thoái toàn bộ vốn tại công ty.

FTG đã bán 26.824.358 đơn vị (tương ứng 3,67% tổng số cổ phiếu VIX đang lưu hành) theo phương thức giao dịch khớp lệnh và/hoặc giao dịch thỏa thuận. Giao dịch diễn ra từ ngày 6 tới 7/12, với mục đích thực hiện giao dịch là để cơ cấu danh mục đầu tư. Sau giao dịch, FTG không còn nắm cổ phiếu VIX. 

Cùng thời gian, bà Dương Thị Hồng Hạnh đã bán 21.200.000 cổ phiếu VIX (tương ứng tỷ lệ 3,64%) theo phương thức giao dịch khớp lệnh và/hoặc giao dịch thỏa thuận. Giao dịch diễn ra ngày 7/12, với mục đích thực hiện giao dịch là để cơ cấu danh mục đầu tư. Sau giao dịch, bà Hạnh không còn nắm giữ cổ phiếu VIX.

chung khoan vix

Ông Nguyễn Văn Tuấn đã bán 87.430.578 đơn vị (tương ứng 15,02%) theo phương thức giao dịch khớp lệnh và/hoặc giao dịch thỏa thuận. Thời gian thực hiện giao dịch từ ngày 30/11 – 7/12, với mục đích thực hiện giao dịch là để cơ cấu danh mục đầu tư. Sau giao dịch, ông Tuấn không còn nắm giữ cổ phiếu VIX. 

Như vậy, nhóm cổ đông liên quan đến bà Nguyễn Thị Tuyết đã hoàn tất bán 135 triệu cổ phiếu VIX, chiếm hơn 22% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Chứng khoán VIX. Bà Tuyết là người duy nhất trong nhóm còn giữ cổ phiếu VIX, với  số lượng 21.375.159 đơn vị, tương đương 3,67% vốn của Chứng khoán VIX.

PV
Bạn đang đọc bài viết Gia đình Chủ tịch Chứng khoán VIX "xả" 135 triệu cổ phiếu tại chuyên mục Chứng khoán của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Tin liên quan