VTCA: Nên giảm thuế TNDN cho doanh nghiệp hoạt động chưa đủ 12 tháng nhưng có lãi

20/08/2020, 14:08

TCDN - Theo Hội Tư vấn Thuế Việt Nam (VTCA), các doanh nghiệp hoạt động thực tế không đủ 12 tháng nhưng có lãi thì nên được hỗ trợ giảm thuế TNDN.

1-1

Hiện Bộ Tài chính đang soạn thảo trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 116/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp của năm 2020 đối với doanh nhiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác, có hoạt động sản xuất kinh doanh có thu nhập mà tổng doanh thu năm 2020 không vượt quá 200 tỉ đồng.

Dự thảo Nghị định hướng dẫn xác định mức doanh thu năm 2020 làm căn cứ xác định đối tượng giảm thuế TNDN là tổng doanh thu trong kỳ tính thuế 2020 của doanh nghiệp, tổ chức (gọi chung là doanh nghiệp), bao gồm toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền cung ứng dịch vụ kể cả các khoản trợ giá, phụ thu, phụ trội mà doanh nghiệp được hưởng theo quy định của Luật thuế TNDN và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Trường hợp doanh nghiệp hoạt động không đủ 12 tháng trong năm 2020 (bao gồm cả trường hợp doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia tách, giải thể, phá sản) thì cần quy đổi thành doanh thu 12 tháng. Cụ thể, doanh thu năm 2020 sẽ được xác định bằng tổng doanh thu thực hiện trong kỳ tính thuế 2020 chia cho  tháng doanh nghiệp thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ tính thuế 2020, nhân với 12 tháng. Trường hợp ngày xác định trong tháng thì thời gian hoạt động đựợc tính thành đủ tháng.

Liên quan đến quy định tạm nộp thuế TNDN hàng quý của Luật thuế TNDN hiện hành, để thực hiện quy định giảm thuế TNDN tại Nghị quyết 116/2020, dự thảo Nghị định quy định, việc tạm nộp thuế hàng quý và giảm thuế TNDN năm 2020 như sau:

Trường hợp doanh nghiệp dự kiến tổng doanh thu trong kỳ tính thuế TNDN năm 2020 không quá 200 tỉ đồng thì doanh nghiệp xác định tạm nộp hàng quý bằng 70% số thuế TNDN phát sinh của quý đó.

Trường hợp thuộc đối tượng nộp thuế TNDN theo tỉ lệ % trên doanh thu hoặc nộp thuế TNDN theo từng lần phát sinh, để tránh trường hợp có sự biến động doanh thu thức tế cả năm 2020 vượt quá dự kiến 200 tỉ đồng, dẫn đến không thuộc đối tượng được giảm thuế TNDN, dự thảo Nghị định đưa ra quy định: chưa giảm 30% thuế TNDN phải nộp tại thời điểm phát sinh mà thực hiện xác định số thuế TNDN được giảm trong kỳ tính thuế TNDN năm 2020 theo Nghị định này tại thời điểm: i) Thực hiện khai quyết toán thuế TNDN đối với doanh nghiệp tạm nộp thuế TNDN hàng quy theo tỉ lệ trên doanh thu khi thực hiện dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, nhà để bán, thu tiền ứng trước của khách hàng theo tiến độ; ii) Không quá 90 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ tính thuế TNDN năm 2020 đối với trường hợp nộp thuế TNDN theo từng lần phát sinh và doanh nghiệp nộp thuế TNDN theo % trên doanh thu.

Cộng đồng doanh nghiệp, VTCA đánh giá cao các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn của Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tài chính đã đưa ra trong thời gian dịch bệnh covid-19 bùng phát, giúp doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn và duy trì sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho người lao động.

Tuy nhiên, VTCA cho rằng, Chính phủ, Bộ Tài chính nghiên cứu, tạo thuận lợi hơn nữa cũng như tăng cường trách nhiệm tuân thủ của người nộp thuế trên nguyên tắc tự tính, tự nộp, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật. Cụ thể, một số ý kiến góp ý đối với dự thảo như sau:

Thứ nhất, việc giảm 30% thuế TNDN phải nộp năm 2020 chỉ phát sinh cho năm tài chính 2020 và đối với các khoản lợi nhuận doanh nghiệp có được trong năm 2020. Như vậy, đối tượng được hưởng quy định này không lớn do tình hình khó khăn từ dịch bệnh, doanh nghiệp tồn tại và không bị lỗ là rất hiếm.

Với các đối tượng doanh nghiệp hoạt động thực tế không đủ năm (12 tháng), trong bất cứ trường hợp nào, mà vẫn có lãi thì nên được hưởng hỗ trợ giảm thuế TNDN theo đúng quy định của Nghị quyết 116/2020/QH14 nếu quy mô doanh thu không vượt quá 200 tỉ đồng. Điều này là giúp cho cộng đồng doanh nghiệp chung chứ không chỉ cho từng doanh nghiệp.

Thứ hai, đối với các doanh nghiệp nộp thuế theo tỉ lệ % trên doanh thu, nộp thuế theo từng lần phát sinh, không nên đợi đến thời điểm quyết toán thuế TNDN năm 2020 mới được thực hiện giảm thuế TNDN sẽ mất đi hiệu quả của chính sách trong việc hỗ trợ kịp thời cho doanh nghiệp, cũng như làm phức tạp chính sách.

Mặt khác, thực hiện nguyên tắc tự tính tự chịu trách nhiệm thì doanh nghiệp tự xác định mức doanh thu trong năm để áp dụng việc giảm thuế, trường hợp có sai sót phải nộp tiền chậm nộp và phạt vi phạm hành chính về thuế (nếu có), ảnh hưởng đến thu NSNN là không lớn vì đối tượng được giảm thuế là không nhiều như đã phân tích trên đây.

Trong thực tế các doanh nghiệp, tổ chức nộp thuế TNDN theo tỉ lệ % trên doanh thu đều là các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp siêu nhỏ chưa hạch toán được đầy đủ chi phí, trong điều kiện dịch bệnh gặp khó khăn nhiều và có phát sinh thu nhập lũy kế âm nhưng vẫn phải nộp thuế TNDN theo tỉ lệ ấn định trên doanh thu.

PV
Bạn đang đọc bài viết VTCA: Nên giảm thuế TNDN cho doanh nghiệp hoạt động chưa đủ 12 tháng nhưng có lãi tại chuyên mục Thuế & cuộc sống của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: tapchitaichinhdoanhnghiep@gmail.com, hotline: 086 508 6899

Bình luận

Tin liên quan

4
17
Chủ tịch VTCA: Hoạt động báo chí nên được gia hạn nộp thuế GTGT, TNDN

Chủ tịch VTCA: Hoạt động báo chí nên được gia hạn nộp thuế GTGT, TNDN

Nghị định 41 vừa ban hành nêu các đối tượng được gia hạn gồm: “Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí; hoạt động của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hóa khác...” Nhưng hoạt động báo chí… có thuộc lĩnh vực nêu trên không, có được gia hạn thuế hay không thì chưa rõ.  
VTCA cùng các thành viên ủng hộ 400 triệu đồng chống dịch Covid-19

VTCA cùng các thành viên ủng hộ 400 triệu đồng chống dịch Covid-19

Ngày 31/3/2020, Chủ tịch VTCA Nguyễn Thị Cúc cùng các Phó chủ tịch VTCA Hà Thu Thanh (Chủ tịch Deloitte Việt Nam); Đinh Thị Quỳnh Vân (Tổng giám đốc PwC Việt Nam); đại diện EY, KPMG đã trao 400 triệu đồng cho Thường trực Mặt trận Tổ quốc TP Hà Nội, ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19.
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp

Tạp chí tài chính Doanh nghiệp