Vướng mắc về việc hoàn thuế GTGT khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

17/03/2023, 15:18

TCDN - Bộ Tài chính giải đáp vướng mắc về việc hoàn thuế GTGT khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

Hỏi: Công ty TNHH Nhựa Lý Thường Kiệt vướng mắc V/v hoàn thuế GTGT khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

- Căn cứ Luật Quản Lý Thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/06/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản Lý Thuế;

- Căn cứ Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/09/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều về quản lý thuế;

- Căn cứ Văn Bản Hợp Nhất số 21/VBHN-BTC ngày 30/12/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều về thuế giá trị gia tăng; 

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp.

Công ty dự định sẽ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ Công ty TNHH hai thành viên trở lên thành Công ty cổ phần nên xin hỏi các vấn đề về hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) chưa được khấu trừ hết như sau:

1/ Hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT nộp cho cơ quan thuế cùng lúc với việc làm thủ tục chuyển đổi doanh nghiệp hay sau khi làm xong thủ tục chuyển đổi doanh nghiệp (tức là khi đã có Giấy chứng nhận ĐK doanh nghiệp mới theo loại hình Công ty cổ phần) mới nộp? 2/ Thuế GTGT đề nghị hoàn đưa vào chỉ tiêu [42] trên Tờ khai 01/GTGT cùng lúc với việc làm thủ tục chuyển đổi doanh nghiệp hay sau khi làm xong thủ tục chuyển đổi doanh nghiệp (tức là khi đã có Giấy chứng nhận ĐK doanh nghiệp mới theo loại hình Công ty cổ phần) mới nộp?

3/ Hồ sơ đề nghị hoàn thuế ngoài mẫu 01/HT (ban hành kèm theo Thông tư 80/2021) còn giấy tờ nào khác không? Và làm HS điện tử hay HS Giấy?

4/ Theo khoản 6, điều 43; khoản 3, điều 68 Luật Quản Lý Thuế số 38/2019/QH14 và khoản 4, điều 202 Luật DN số 59/2020/QH14 thì có phải Công ty không cần làm HS khai quyết toán thuế khi chuyển đổi loại hình từ Công ty TNHH hai thành viên trở lên thành Công ty cổ phần? Kính đề nghị Quý Cơ quan xem xét và trả lời để công ty có thể thực hiện đúng pháp luật.

Trả lời:

ư1
ư2
ư3
PV
Bạn đang đọc bài viết Vướng mắc về việc hoàn thuế GTGT khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp tại chuyên mục Hỏi - Đáp của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Tin liên quan

Doanh nghiệp sử dụng thủ đoạn tinh vi hoàn thuế GTGT
Tổng cục Thuế cho biết, vẫn còn một số bộ phận không nhỏ tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân đã thực hiện các hành vi vi phạm về hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) nhằm chiếm đoạt tiền hoàn thuế của ngân sách nhà nước với nhiều thủ đoạn tinh vi, phức tạp.