Xi măng Bỉm Sơn báo lỗ hơn 55 tỷ đồng trong 6 tháng

29/08/2023, 08:49
báo nói -

TCDN - Công ty CP Xi măng Bỉm Sơn (HNX: BCC) báo lỗ hơn 55 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2023, tương đương lỗ hơn 300 triệu đồng/ngày.

Nhà máy Xi măng Bỉm Sơn.

Nhà máy Xi măng Bỉm Sơn.

Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2023, phần nào đánh giá rõ nét về kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty CP Xi măng Bỉm Sơn (HNX: BCC) vừa được công bố trên thị trường chứng khoán.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, kết quả sản xuất kinh doanh của công ty này có nhiều biến động; doanh thu bán hàng giảm, các khoản chi phí tài chính tăng lên nên lợi nhuận sau thuế giảm mạnh dẫn đến lỗ sau thuế 55 tỷ đồng.

Theo đó, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần về bán hàng đạt 1.740 tỷ đồng; giá vốn hàng bán chiếm 1.635 tỷ đồng, khiến lợi nhuận gộp thu về khoảng 105 tỷ đồng.

Trong kỳ, hoạt động tài chính vỏn vẹn ghi nhận 16 triệu đồng, trong khi các khoản chi phí tải chính tăng mạnh. Cụ thể chi phí lãi vay 25 tỷ, chi phí bán hàng là 76 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp 56 tỷ đồng.

Doanh thu bán hàng giảm, chi phí tài chính tăng khiến Công ty CP Xi măng Bỉm Sơn (HNX: BCC) báo lỗ hơn 55 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2023

Doanh thu bán hàng giảm, chi phí tài chính tăng khiến Công ty CP Xi măng Bỉm Sơn (HNX: BCC) báo lỗ hơn 55 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2023

Tình trạng sản xuất kinh doanh ảm đạm khiến BCC lỗ sau thuế 55 tỷ đồng, tương ứng mỗi ngày lỗ 300 triệu đồng.

Tại ngày 30/6/2023, tổng tài sản của BCC là 3.973 tỷ đồng, chủ yếu là tài sản dài hạn ghi nhận là 3.194 tỷ đồng. Trong đó tài sản cố định ghi nhận 3.043 tỷ và tài sản dở dang là 26 tỷ đồng, còn lại là tài sản dài hạn khác 116 tỷ đồng. Trong khi tài sản ngắn hạn chỉ ghi nhận 778 tỷ đồng, ở các khoản phải thu ngắn hạn 356 tỷ và hàng tồn kho 397 tỷ đồng, còn lại là tài sản ngắn hạn khác 9,1 tỷ đồng.

Đến ngày 30/6/2023, tổng số nợ phải trả của BCC đang là 1.948 tỷ đồng, trong đó chủ yếu nghiêng về các khoản nợ ngắn hạn là 1.891 tỷ và 57 tỷ còn lại là nợ dại hạn. Vốn chủ sở hữu khi đó đạt 2.024 tỷ đồng.

Lê Doãn Tài
Bạn đang đọc bài viết Xi măng Bỉm Sơn báo lỗ hơn 55 tỷ đồng trong 6 tháng tại chuyên mục Tài chính của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Bình luận

Tin liên quan