Xin ý kiến về dự thảo Nghị định quy định về quản lý thuế đối với các doanh nghiệp có giao dịch liên kết

07/06/2020, 16:58

TCDN - Xin ý kiến của các Tập đoàn, Tổng công ty trực thuộc Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp về dự thảo Nghị định quy định về quản lý thuế đối với các doanh nghiệp có giao dịch liên kết.

Xem chi tiết dự thảo tại đây

Tin liên quan