Yên Bái: Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Yên Bình bị xử phạt 540 triệu đồng

14/04/2024, 08:33
báo nói -

TCDN - Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Yên Bình bị UBND tỉnh Yên Bái xử phạt 540 triệu đồng do xả thải vượt quy chuẩn gây ô nhiễm môi trường.

Theo đó, Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Yên Bình đã xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 3 lần đến dưới 5 lần, trong trường hợp thải lượng nước thải từ 800m³/ngày (24 giờ) đến dưới 1.000m³/ngày (24 giờ).

Cụ thể thông số: Tổng nitơ 130,35mg/1 vượt 3,62 lần; tổng phốt pho 24,38 mg/1 vượt 2,03 lần; coliform 7,9 x 103/5.000 vượt 1,58 lần so với QCVN 63:2017/BTNM (cột B) Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải chế biến tinh bột sắn.

Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Yên Bình bị xử phạt 540 triệu đồng do xả thải vượt quy chuẩn gây ô nhiễm môi trường. (Ảnh minh họa)

Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Yên Bình bị xử phạt 540 triệu đồng do xả thải vượt quy chuẩn gây ô nhiễm môi trường. (Ảnh minh họa)

Với những vi phạm trên, UBND tỉnh Yên Bái quyết định, phạt tiền 380 triệu đồng (đối với thông số tổng nitơ); 80 triệu đồng (đối với thông số tổng phốt pho); 80 triệu đồng (đối với thông số coliform). Tổng cộng phạt tiền 540 triệu đồng.

Đồng thời, đình chỉ 4,5 tháng hoạt động của nguồn phát sinh chất thải gây ô nhiễm môi trường của Nhà máy Chế biến Tinh bột sắn xuất khẩu Yên Bình theo quy định tại điểm a khoản 8 Điều 18 Nghị định số 45 ngày 7/7/2022 của Chính phủ.

Untitled

Buộc Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Yên Bình phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường theo quy định và báo cáo kết quả đã khắc phục xong hậu quả vi phạm trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận được quyết định.

Buộc Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Yên Bình chi trả kinh phí trưng cầu phân tích mẫu nước thải theo định mức, đơn giá hiện hành theo quy định tại điểm b khoản 9 Điều 18 Nghị định số 45 ngày 7/7/2022 của Chính phủ.

Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Yên Bình phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định, nếu không chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, nộp tiền phạt tại Kho bạc Nhà nước Yên Bái hoặc tại các ngân hàng thương mại đã được Kho bạc Nhà nước Yên Bái thực hiện ủy nhiệm thu tiền phạt, trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định.

PV
Bạn đang đọc bài viết Yên Bái: Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Yên Bình bị xử phạt 540 triệu đồng tại chuyên mục Pháp luật tài chính của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Tin liên quan

Xả thải vượt quy chuẩn, Tập đoàn FLC bị xử phạt hơn 434 triệu đồng
Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Quyết định XPHC đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC về hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải; báo cáo không đúng, không đầy đủ, không gửi báo cáo công tác bảo vệ môi trường tới các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.