19 doanh nghiệp về ‘siêu uỷ ban’: Doanh thu đạt gần 1,5 triệu tỷ đồng

16/01/2020, 17:06

TCDN - Tổng doanh thu hợp nhất của 19 tập đoàn, tổng công ty đạt gần 1,5 triệu tỷ đồng, tăng 6,4%; lợi nhuận trước thuế đạt 99.832 tỷ đồng, tăng 28% kế hoạch năm.

tổng doanh thu hợp nhất của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) hơn 396 nghìn tỷ đồng, tăng 16,9%

tổng doanh thu hợp nhất của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) hơn 396 nghìn tỷ đồng, tăng 16,9%

Ông Hồ Sỹ Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, cho biết năm 2019, đa số các tập đoàn, tổng công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh. Doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách, thu nhập bình quân của người lao động tăng đáng kể.

Cụ thể, tổng doanh thu hợp nhất của 19 tập đoàn, tổng công ty đạt gần 1,5 triệu tỷ đồng, tăng 6,4% so với năm 2018. Một số doanh nghiệp đạt cao như Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) hơn 396 nghìn tỷ đồng, tăng 16,9%, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) hơn 393 nghìn tỷ đồng, tăng 14,5%, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam hơn 20 nghìn tỷ đồng, tăng 13,6% so với năm 2018…

Tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt hơn 99,8 nghìn tỷ đồng, tăng 28% kế hoạch năm.

Tổng kim ngạch xuất khẩu của một số sản phẩm của một số doanh nghiệp do Ủy ban làm đại diện chủ sở hữu đạt hơn 2 tỷ USD.

Nộp ngân sách hợp nhất đạt hơn 221 nghìn tỷ đồng, tăng 17,6% so với năm 2018. Trong đó, nhiều tập đoàn, tổng công ty nộp cao như PVN hơn 88 nghìn tỷ đồng, tăng 50,4%, Petrolimex hơn 41,2 nghìn tỷ đồng, tăng 5,4%, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam 11 nghìn tỷ đồng, tăng 3,1% so với năm 2018...

Theo ông Hùng, thời điểm hiện tại nhiều tập đoàn, tổng công ty đã trình và Ủy ban đã phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020 của 5 tập đoàn, tổng công ty.

Năm 2020, Uỷ ban sẽ chỉ đạo các tập đoàn, tổng công ty nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, bảo toàn, phát triển vốn và các nguồn lực nhà nước giao. Đầu tư, phát triển theo kế hoạch được giao, bảo đảm có hiệu quả, phát triển bền vững. Xây dựng chiến lược phát triển 5 năm 2021 - 2025, tầm nhìn đến 2035 trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

Thực hiện nghiêm túc, khẩn trương việc sắp xếp lại, xử lý nhà đất theo Nghị định Chính phủ về sắp xếp lại, xử lý tài sản công; trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án sử dụng đất trước khi tiến hành xác định giá trị doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa theo quy định.

Đồng thời, khẩn trương rà soát, đánh giá toàn diện thực trạng và phân loại doanh nghiệp, dự án, công trình đầu tư và vốn, tài sản nhà nước để có giải pháp cơ cấu lại, xử lý phù hợp. Phát hiện và xử lý dứt điểm các doanh nghiệp, dự án đầu tư thua lỗ, kém hiệu quả; Xử lý dứt điểm nợ không có khả năng thành toán và các tài sản không sinh lời trong các tập đoàn, tổng công ty và doanh nghiệp thành viên.

Phương Linh
Bạn đang đọc bài viết 19 doanh nghiệp về ‘siêu uỷ ban’: Doanh thu đạt gần 1,5 triệu tỷ đồng tại chuyên mục Tài chính của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: tapchitaichinhdoanhnghiep@gmail.com, hotline: 086 508 6899

Bình luận

Tin liên quan

4
17
Thoái vốn nhà nước tại ACV: “Siêu ủy ban” nói chưa phù hợp

Thoái vốn nhà nước tại ACV: “Siêu ủy ban” nói chưa phù hợp

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp vừa than khó thực hiện thoái vốn do một số quy định pháp luật chưa rõ. Với trường hợp  thoái vốn ACV, cơ quan này cho rằng “chưa phù hợp”, dù trường đó Chính phủ chỉ đạo xây dựng lộ trình rút dần vốn nhà nước.
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp