55 địa phương có tỷ lệ tổng nợ thuế trên mức 5%

05/11/2020, 15:09

TCDN - Tổng cục Thuế cho biết, tính đến cuối tháng 10/2020, tổng số tiền nợ thuế tăng 2,7% so với cùng kỳ năm 2019. Nếu tính theo địa bàn có tới 50 địa phương số thuế nợ tăng so với thời điểm cuối năm 2019 và 55 địa phương có tỷ lệ tổng nợ thuế trên tổng dự toán thu năm 2020 ở trên mức 5%.

Lý giải về nguyên nhân tăng nợ thuế, theo Tổng cục Thuế, đại dịch Covid-19 bùng phát phải thực hiện giãn cách xã hội và thiên tai, bão lụt xảy ra tại các tỉnh miền Trung đã làm cho nhiều người nộp thuế bị thiệt hại nặng nề, sản xuất kinh doanh thua lỗ, phải ngừng hoặc chấm dứt hoạt động sản xuất kinh doanh, không còn nguồn tài chính để nộp tiền thuế nợ cho ngân sách nhà nước.

Đáng chú ý, một số người nộp thuế không bị tác động, của dịch bệnh và bão lũ nhưng cố tình chây ỳ không thực hiện nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước.

Một số cơ quan chưa kiên quyết áp dụng các biện pháp thu hồi nợ thuế kịp thời, chưa tích cực trong việc đôn đốc người nộp thuế nộp số tiền thuế, tiền thuê đất đã hết thời gian gia hạn vào ngân sách nhà nước. Hiện nay vẫn còn 14/63 cục thuế chậm ban hành quyết định khoanh nợ, xoá nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp không còn khả năng nộp ngân sách theo quy định tại Nghị quyết số 94/2014/QH14 của Quốc hội.

Nợ thuế ở các địa phương tăng cao. (Ảnh minh họa)

Nợ thuế ở các địa phương tăng cao. (Ảnh minh họa)

Trước tình hình đó, Tổng cục Thuế yêu cầu Cục thuế các tỉnh, TP tổ chức rà soát, phân loại nợ, nguyên nhân nợ của từng người nộp thuế để áp dụng biện pháp thu nợ phù hợp với từng trường hợp nợ thuế. Đối với người nộp thuế bị thiệt hại do thiên tai, bão lụt, các cục thuế cần hướng dẫn để hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục và kịp thời xử lý hồ sơ đề nghị miễn tiền chậm nộp, gia hạn nộp thuế của người nộp thuế theo đúng quy định.

Cục thuế các địa phương cần xây dựng kế hoạch thu tiền thuế nợ theo từng tháng đối với số tiền thuế nợ tại thời điểm 31/10/2020 chi tiết đến từng người nợ thuế, từng công chức được giao nhiệm vụ quản lý nợ thuế, đồng thời đề ra các biện pháp thực hiện kế hoạch có hiệu quả và báo cáo UBND tỉnh, TP, Ban Chỉ đạo chống thất thu ngân sách và thu hồi nợ thuế trên địa bàn để xử lý thu nợ thuế, phấn đấu thu tối đa số tiền thuế nợ có khả năng thu của năm 2019 chuyển sang năm 2020.

Đối với các khoản tiền thuế, tiền thuê đất đã hết thời gian gia hạn nộp thuế quy định tại Nghị định số 41/2020/NĐ-CP và Nghị định số 109/2000/NĐ-CP của Chính phủ, cơ quan thuế phải ban hành thông báo tiền thuế nợ và tiền chậm nộp gửi người nộp thuế ngay trong tháng kế tiếp tháng hết thời gian gia hạn. Trường hợp đã quá 90 ngày kể từ ngày hết thời gian gia hạn, cơ quan thuế cần thực hiện ngay các biện pháp cưỡng chế thuế theo quy định tại Điều 125 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 để thu tiền vào ngân sách, không để phát sinh nợ mới trong những tháng cuối năm 2020.

Đối với các quyết định truy thu của các đoàn thanh, kiểm tra mà cơ quan thuế đã ban hành trước ngày 15/12/2020, thủ trưởng cơ quan thuế phải giao nhiệm vụ cho các bộ phận thanh, kiểm tra, các đoàn thanh, kiểm tra đôn đốc người nộp thuế nộp tiền vào ngân sách nhà nước trước ngày 31/12/2020.

Trong 2 tháng cuối năm, cơ quan thuế các cấp cần phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban Chỉ đạo chống thất thu ngân sách và thu hồi nợ thuế và các cơ quan có liên quan trên địa bàn (các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng, công an, toà án, quản lý thị trường, kế hoạch đầu tư, tài nguyên môi trường...) để xử lý thu hồi nợ, đặc biệt là xử lý các khoản nợ đọng tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

Thủ trưởng cơ quan thuế cần tập trung chỉ đạo, kiểm tra việc xử lý khoanh nợ, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp không còn khả năng nộp ngân sách theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội, giao bộ phận nghiệp vụ, pháp chế thẩm định đúng đối tượng được khoanh nợ, xóa nợ, hồ sơ lập phải đảm bảo đầy đủ, thực hiện đúng trình tự các bước để trình các cấp có thẩm quyền xóa nợ đảm bảo chặt chẽ, đúng đối tượng, xử lý tối đa số nợ không còn khả năng nộp ngân sách để giảm nợ thuế.

Trong thời gian tới, Tổng cục Thuế sẽ tiếp tục cử các đoàn công tác đôn đốc thu nợ thuế và kiểm tra tình hình thực hiện xử lý nợ thuế tới các địa phương trọng điểm có số nợ thuế lớn như: TP Hồ Chí Minh, TP Hà Nội, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu, Hải Phòng, Cần Thơ, Hải Dương, Bắc Ninh, Hưng Yên, Vĩnh Phúc.... để phối hợp với các cục thuế đôn đốc thu nộp và thực hiện cưỡng chế thuế đối với một số người nộp thuế nợ thuế lớn, thời gian nợ thuế kéo dài.

Huyền Châu
Bạn đang đọc bài viết 55 địa phương có tỷ lệ tổng nợ thuế trên mức 5% tại chuyên mục Thuế & cuộc sống của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Tin liên quan

Nợ thuế, 5 doanh nghiệp bị dừng làm thủ tục hải quan
5 doanh nghiệp ở Hải Phòng, Hà Nội, Quảng Ninh vừa bị Cục Hải quan Hải Phòng áp dụng biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan trên toàn quốc do không chấp hành thông báo thực hiện nghĩa vụ thuế với nhà nước.
Khoảng 60.000 tỷ đồng nợ thuế có khả năng thu
Phó vụ trưởng Vụ Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, Tổng cục Thuế Đoàn Xuân Toản cho biết, tính đến hết tháng 9 tiền thuế nợ có khả năng thu chiếm 56% tổng số tiền thuế nợ (60.071 tỷ đồng).
Hơn 46 nghìn tỷ đồng nợ thuế không còn khả năng thu hồi
Theo báo cáo của Chính phủ gửi Quốc hội, tổng số tiền thuế nợ thời điểm cuối tháng 9/2020 là 106.548 tỷ đồng, trong đó, tiền nợ thuế có khả năng thu là 60.071 tỷ đồng, tiền thuế nợ không còn khả năng thu hồi là 46.477 tỷ đồng.
Tp.HCM có nợ thuế hơn 29.000 tỷ đồng
Cục Thuế TP HCM cho biết, tính đến hết tháng 8/2020, tổng nợ thuế là 29.438 tỷ đồng, so với thời điểm 31/12/2019 tăng 20,7%, tương ứng tăng 5.047 tỷ đồng.