6 "ông lớn" được phê duyệt đề án cơ cấu lại doanh nghiệp

26/09/2023, 13:27

TCDN - Tính đến tháng 9/2023, 6 doanh nghiệp Trung ương được phê duyệt đề án cơ cấu lại gồm: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam, Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam, Công ty Mua bán nợ Việt Nam, Tổng công ty Cơ khí xây dựng và Tổng công ty Đầu tư và phát triển nhà và đô thị.

Tổng công ty Đầu tư và phát triển nhà và đô thị (HUD) được cấp có thẩm quyền phê duyệt đề án cơ cấu lại theo Quyết định số 360/QĐ-TTg.

Tổng công ty Đầu tư và phát triển nhà và đô thị (HUD) được cấp có thẩm quyền phê duyệt đề án cơ cấu lại theo Quyết định số 360/QĐ-TTg.

Theo báo cáo của Cục Tài chính doanh nghiệp - Bộ Tài chính, tính đến tháng 9/2023, đã có 45 doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt Đề án cơ cấu lại doanh nghiệp theo Quyết định số 360/QĐ-TTg ngày 17/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó có 06 doanh nghiệp thuộc Trung ương là Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam, Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam Nam thuộc UBQLVNN, Công ty Mua bán nợ Việt Nam thuộc Bộ Tài chính, Tổng công ty Cơ khí xây dựng (COMA), Tổng công ty Đầu tư và phát triển nhà và đô thị (HUD) thuộc Bộ Xây dựng; và 39 doanh nghiệp thuộc các địa phương. Các đơn vị còn lại đang triển khai xây dựng đề án cơ cấu lại doanh nghiệp để trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt.

Về tiến độ cổ phần hóa DNNN, Cục Tài chính doanh nghiệp cho biết, trong 09 tháng đầu năm 2023, các đơn vị tiếp tục triển khai công tác cổ phần hóa theo phê duyệt kế hoạch sắp xếp lại DNNN, doanh nghiệp có vốn nhà nước giai đoạn 2022 – 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1479/QĐ-TTg ngày 29/11/2022.

Đối với công tác thoái vốn, lũy kế 09 tháng đầu năm 2023, thoái vốn nhà nước tại 04 doanh nghiệp (trong đó 03 doanh nghiệp theo Quyết định số 1479/QĐ-TTg, 01 doanh nghiệp theo Thông báo số 281/TB-VPCP) với giá trị 8,8 tỷ đồng, thu về 19 tỷ đồng. Các tập đoàn, tổng công ty, DNNN đã thoái vốn tại 07 doanh nghiệp với giá trị là 53,5 tỷ đồng thu về 206,3 tỷ đồng.

Phương Linh
Bạn đang đọc bài viết 6 "ông lớn" được phê duyệt đề án cơ cấu lại doanh nghiệp tại chuyên mục Tài chính của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Tin liên quan