Bắc Giang: Chống thất thu thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản

05/04/2024, 14:57
báo nói -

TCDN - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu Sở TN&MT chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh đôn đốc thu thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng, chống thất thu ngân sách nhà nước.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã ký Quyết định số 2077/QĐ-UBND phê duyệt Đề án “Tăng cường quản lý, chống thất thu thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2024-2030”. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu Đề án đảm bảo thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của Luật Khoáng sản, Luật thuế Tài nguyên; Luật phí, lệ phí, Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan, đảm bảo chấp hành kỷ cương, khách quan, bình đẳng trong thực hiện pháp luật về thuế, phí đối với hoạt động khai thác khoáng sản.

Quyết định được đưa ra trong bối cảnh có nhiều doanh nghiệp được cấp phép hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Ngày 18/03/2024, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ô Pích đã ký và ban hành Quyết định số 245/ QĐ-UBND về việc cấp Giấy phép khai thác khoáng sản cho Công ty Bình Minh khai thác khoáng sản (đất san lấp) trong diện tích dự án “Đầu tư xây dựng Nhà máy gạch tuynel Bình Minh” tại thôn Ải, xã Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn. Diện tích khai thác 2,2ha; Trữ lượng khai thác 326.200 m3 đất san lấp, vận chuyển ra khỏi dự án đi làm vật liệu san lấp, đắp nền các dự án, công trình xây dựng trên địa bàn huyện Lục Ngạn và một số huyện trong tỉnh Bắc Giang; Thời hạn khai thác đến hết ngày 30/06/2024. Đến nay Công ty Bình Minh đã thực hiện nộp hơn 478 triệu đồng tiền cấp quyền khai thác khoáng sản cho trữ lương được cấp phép trên.

83E201B3-82DD-4802-BADA-C20773B706B0

Cùng ngày, UBND tỉnh Bắc Giag cũng đã phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Đầu tư khai thác khoáng sản cát, sỏi, cuội tại khu vực mỏ đá cát kết thôn Tuấn An, xã Tuấn Đạo, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang” của Công ty TNHH MT&Miltal…..

Tại Quyết định 2077/QĐ-UBND, người đứng đầu UBND tỉnh Bắc Giang giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các ngành, địa phương tổ chức thanh tra, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất đối với tổ chức, cá nhân có hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh, kịp thời phát hiện tổ chức, cá nhân được cấp phép khai thác, chế biến, vận chuyển, sử dụng khoáng sản không đúng theo giấy phép được cấp, không đúng loại sản phẩm theo dự án đầu tư để tham mưu với UBND tỉnh xử lý vi phạm theo quy định.

Tăng cường phối hợp với các ngành, địa phương trong công tác thanh tra, kiểm tra đối với các tổ chức, cá nhân không tuân thủ theo quy định của Luật Khoáng sản, vi phạm trong việc sử dụng đất, bảo vệ môi trường, thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với hoạt động khai thác khoáng sản, nhất là hoạt động khai thác đá, cát, sỏi lòng sông, suối, đất san lấp mặt bằng.

Chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh đôn đốc thu thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản kịp thời vào ngân sách nhà nước, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét đình chỉ hoạt động khai thác khoáng sản, thu hồi giấy phép khai thác đối với các trường hợp cố tình không chấp hành các nghĩa vụ tài chính, chây ỳ, kéo dài theo đề nghị của Cục Thuế.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cũng yêu cầu xử lý nghiêm minh đối với các trường hợp kê khai sai sản lượng thực tế khai thác, khai không đúng sản lượng, chủng loại khai thác, bao gồm cả sản phẩm tận thu, khai giá tính thuế, phí không đúng thực tế giao dịch trên thị trường và quy định tại bảng giá tính thuế tài nguyên của UBND tỉnh quy định, góp phần thu đúng, thu đủ, chống thất thu ngân sách nhà nước.

Theo tìm hiểu của Tài chính Doanh nghiệp, Quyết định số 06/2024/QĐ-UBND ngày 01/3/2024 của UBND tỉnh Bắc Giang đã quy định bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2024 đối với các loại tài nguyên khai thác trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Cụthể: Đất khai thác để san lấp, xây dựng công trình" có giá tính thuế là 40,.500 đồng/m3; Cát san lấpcó giá tính thuế là 84.000 đồng/m3;…

Bên cạnh đó, tại Nghị quyết số 72/2023/NQ-HĐND ngày 13/12/2023 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Giang quy định mức thu, đơn vị tính và tỷ lệ điều tiết phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tinh Bắc Giang cũng nêu rõ "Đất khai thác để san lấp, xây dựng công trình" có mức thu 2.000 đồng/m3; "Đất sét, đất làm gạch, ngói" có mức thu 3.000 đồng/m3. 

Ngoài các đơn vị được cấp phép khai thác khoáng sản, quá trình cấp phép cải tạo mặt bằng kết hợp tận thu đất san lấp đã tận dụng kịp thời nguồn đất san lấp để đáp ứng nguồn nguyên liệu phục vụ mục tiêu xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà máy, các dự án tạo quỹ đất, phát triển kinh tế. Vấn đề này không chỉ đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội mà còn tăng nguồn thu cho ngân sách địa phương; đồng thời, hạn chế việc khai thác đất san lấp trái phép. Đối với khoáng sản tận thu mức thu phí bảo vệ môi trường sẽ bằng 60% mức thu phí của loại khoáng sản tương ứng.

Đánh giá công tác khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phan Thế Tuấn cho biết, thời gian vừa qua, công tác quản lý thu ngân sách nhà nước đối với hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực như: Số thu từ cấp quyền khai thác khoáng sản năm 2023 ước đạt 34,3 tỷ đồng tăng 286% so với dự toán HĐND tỉnh giao; Thuế Tài nguyên năm 2023 đạt 145 tỷ đồng; phí Bảo vệ môi trường 50 tỷ đồng...

Tuy nhiên, vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong công tác quản lý, chống thất thu ngân sách nhà nước đối với hoạt động khai thác khoáng sản như: cả 4 nội dung thu chủ yếu liên quan đến công tác khai thác khoáng sản gồm: tiền cấp quyền; Thuế Tài nguyên; phí Bảo vệ môi trường; tiền thuê đất đều đang xảy ra nợ đọng kéo dài, có doanh nghiệp đã hết thời hạn khai thác theo giấy phép nhưng chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính với nhà nước, có nguy cơ gây thất thu ngân sách nhà nước.

Bên cạnh đó, công tác phối hợp thu ngân sách nhà nước giữa cơ quan Tài nguyên và Môi trường, Thuế, UBND các huyện, thành phố, UBND xã, phường nơi có hoạt động khai thác khoáng sản có lúc không kịp thời, chưa hiệu quả...

Hoàng Tư

Bình luận

Tin liên quan

Bắc Giang: Nhiều doanh nghiệp khai thác khoáng sản 'quên' thực hiện nghĩa vụ tài chính
Lãnh đạo tỉnh Bắc Giang đánh giá liên quan đến công tác khai thác khoáng sản gồm: tiền cấp quyền; Thuế Tài nguyên; phí Bảo vệ môi trường; tiền thuê đất đang xảy ra nợ đọng kéo dài, có doanh nghiệp đã hết thời hạn khai thác theo giấy phép nhưng chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính gây nguy cơ thất thu ngân sách.