Bắc Giang “siết” thu thuế kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản

20/03/2022, 11:06

TCDN - Tỉnh Bắc Giang sẽ tăng cường công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản của người dân, doanh nghiệp. Chấn chỉnh các Chủ đầu tư các khu dân cư, khu đô thị chưa đủ điều kiện chuyển nhượng đã bán “lúa non” dưới dạng góp vốn.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa có văn bản về việc tăng cường công tác chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản.

Cụ thể, Sở Xây dựng thực hiện giám sát, thanh tra, kiểm tra thường xuyên đối với hoạt động của các Sàn giao dịch bất động sản theo quy định; tăng cường công tác quản lý đối với các Sàn giao dịch Bất động sản; Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản; tham mưu xây dựng quy định về quản lý hoạt động của Sàn kinh doanh bất động sản, hoạt động môi giới bất động sản, cũng như tăng cường, kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh của các Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản. Chấn chỉnh các Chủ đầu tư các khu dân cư, khu đô thị chưa đủ điều kiện chuyển nhượng đã bán “lúa non” dưới dạng góp vốn.

bac-giang-1

Cục Thuế tỉnh Bắc Giang tăng cường công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản của người dân, doanh nghiệp. Chỉ đạo các Chi cục Thuế khu vực phối hợp UBND huyện, thành phố để quản lý thuế đối với các hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản nhằm chống thất thu thuế;

Chỉ đạo thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch đối với doanh nghiệp có hoạt động chuyển nhượng bất động sản; đồng thời, rà soát kiểm tra, giám sát chặt chẽ các trường hợp kê khai thuế của Người nộp thuế kinh doanh bất động sản, trên cơ sở đó xác định các trường hợp có rủi ro cao về thuế để bổ sung vào kế hoạch thanh tra, kiểm tra;

Chủ trì xây dựng Quy chế phối hợp giữa Cục Thuế tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh và các đơn vị liên quan trong cung cấp thông tin về kinh doanh chuyển nhượng bất động sản;

Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra hoạt động kinh doanh của các Sàn giao dịch bất động sản, các Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, các Doanh nghiệp đầu tư các khu dân cư, khu đô thị;

Chỉ đạo các phòng chức năng, các Chi cục Thuế khu vực phối hợp với cơ quan Công an, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính để đấu tranh xử lý có hiệu quả hành vi trốn thuế trong kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản;

Sở Tư pháp được giao chỉ đạo, yêu cầu các Tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh hướng dẫn người dân, chủ đầu tư dự án bất động sản, doanh nghiệp kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản kê khai trên Hợp đồng công chứng theo giá thực tế giao dịch, để làm căn cứ tính thuế theo quy định của pháp luật, tránh thất thu ngân sách Nhà nước.

Các trường hợp chuyển nhượng bất động sản mà giá kê khai trên Hợp đồng thấp hơn giá chuyển nhượng thực tế là hành vi vi phạm pháp luật về thuế, sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật về thuế. Ngoài ra việc kê khai trung thực giá bán trên Hợp đồng chuyển nhượng sẽ tránh được rủi ro nếu có tranh chấp trong việc thanh toán tiền;

Chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh, UBND huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát, kiểm tra hoạt động tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với những trường hợp có biểu hiện bất thường, xử lý theo thẩm quyền những trường hợp vi phạm các quy định pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất, xử lý nghiêm hành vi lợi dụng đấu giá gây nhiễu loạn thị trường;

Sở Tư pháp cũng chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường phát hiện, xử lý các hành vi công chứng “khống”, công chứng “treo” các hợp đồng, giao dịch nhằm tránh thất thu trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản;

Tăng cường công tác quản lý đối với các hoạt động công chứng, chứng thực, nghiêm cấm công chứng “treo” hợp đồng giao dịch nhất là các hợp đồng giao dịch về bất động sản.

Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp thu ý kiến phản ánh những vướng mắc, bất cập trong việc thực hiện giá đất tại Bảng giá đất của các cơ quan chức năng trong quá trình thực hiện, để kịp thời tham mưu với Chủ tịch UBND tỉnh bổ sung, điều chỉnh phù hợp với thực tế. Khi xây dựng Bảng giá đất, cần thu thập thông tin, điều tra, khảo sát, đánh giá kỹ lưỡng để đảm bảo phù hợp với giá đất phổ biến trên thị trường.

Công an tỉnh phối hợp với Cục Thuế tỉnh và các cơ quan có liên quan để điều tra, xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh chuyển nhượng bất động sản có dấu hiệu trốn thuế nhằm răn đe, ngăn chặn và truy thu thuế cho ngân sách nhà nước.

Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chỉ đạo UBND phường, xã, thị trấn, văn phòng Công chứng yêu cầu người dân, doanh nghiệp kê khai trên Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo giá thực tế mua bán, chuyển nhượng bất động sản. Phối hợp với Chi cục Thuế khu vực rà soát các cá nhân, tổ chức chuyển nhượng, kinh doanh bất động sản để đưa vào quản lý thuế theo quy định;

Chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường, phòng Tài chính Kế hoạch, các phòng, ban chức năng, UBND các xã, phường, thị trấn kịp thời cung cấp các thông tin liên quan đến giá chuyển nhượng bất động sản cho Chi cục Thuế khu vực làm cơ sở so sánh, xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai.

Chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn hướng dẫn người dân, chủ đầu tư dự án bất động sản chuyển nhượng bất động sản kê khai trên hợp đồng chứng thực theo thực tế mua bán đúng vớit giá giao dịch.

Bảo An
Bạn đang đọc bài viết Bắc Giang “siết” thu thuế kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản tại chuyên mục Bất động sản của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Bình luận

Tin liên quan

Chuyển cơ quan điều tra trường hợp trốn thuế chuyển nhượng bất động sản
Theo Tổng cục Thuế, trong quá trình kiểm tra, giám sát hoạt động chuyển nhượng bất động sản, cơ quan thuế củng cố, hoàn thiện hồ sơ, chuyển cơ quan điều tra các trường hợp có dấu hiệu trốn thuế, không khai, hoặc khai giá trên hợp đồng, hóa đơn thấp hơn giá thực tế chuyển để xem xét, xử lý theo pháp luật.
Siết quản lý thuế hoạt động chuyển nhượng bất động sản
Cục Thuế Vĩnh Phúc cho rằng, việc xác định, khai báo sai giá trị tài sản khi chuyển nhượng bất động sản để nhằm giảm tiền thuế phải nộp là hành vi trốn thuế sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật Quản lý Thuế và có thể bị xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật hình sự.