Báo cáo dòng chảy pháp luật kinh doanh năm 2021

03/04/2022, 20:23

TCDN - Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) xây dựng báo cáo dòng chảy pháp luật kinh doanh nhằm ghi lại bức tranh pháp luật kinh doanh của Việt Nam trong năm 2021.

bao-cao-dong-chay-kinh-doanh

Bắt đầu từ năm 2018, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) xây dựng Báo cáo Dòng chảy pháp luật kinh doanh nhằm ghi lại bức tranh pháp luật kinh doanh của Việt Nam trong mỗi năm.

Trên cơ sở ý kiến phản ánh của doanh nghiệp, hiệp hội và nghiên cứu của nhóm nghiên cứu, Báo cáo điểm lại một số quy định pháp luật (đang soạn thảo hoặc đã ban hành) đáng chú ý, những vấn đề pháp lý tác động đến doanh nghiệp trong năm 2021.

Nhóm nghiên cứu lựa chọn những quy định/vấn đề có ảnhhưởng lớn đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, có điểm đáng lưu ý về tư duy soạn thảo chính sách để phân tích, bình luận.

Ngoài ra, Báo cáo cũng phân tích chuyên sâu một số vấn đề pháp luật tác động đến môi trường đầu tư kinh doanh. Vấn đề của báo cáo năm nay là Chất lượng của thông tư, công văn và Không gian thử nghiệm pháp lý Sandbox.

Chi tiết báo cáo xem tại đây

PV
Bạn đang đọc bài viết Báo cáo dòng chảy pháp luật kinh doanh năm 2021 tại chuyên mục Tài liệu tham khảo của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Bình luận

Tin liên quan

Báo cáo 'Dòng chảy pháp luật kinh doanh năm 2020'
Loạt báo cáo Dòng chảy pháp luật kinh doanh là sáng kiến của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), nhằm điểm lại những nét nổi bật của pháp luật kinh doanh Việt Nam định kỳ hàng năm.