Bình Định “siết” trốn thuế thông qua dàn xếp giao dịch từ các doanh nghiệp liên kết

28/01/2022, 09:37

TCDN - Cục Thuế Bình Định cho biết, năm 2022 sẽ tập trung tăng cường thanh tra tại các doanh nghiệp có hành vi trốn thuế, gian lận hoàn thuế thông qua dàn xếp giao dịch từ các doanh nghiệp liên kết, cũng như từ đối tác cung ứng hàng hóa đầu vào.

Năm 2021 thu ngân sách nhà nước do Cục Thuế Bình Định quản lý là 13.184 tỷ đồng, đạt 142,7% dự toán; tăng 9,6% so với cùng kỳ, trong đó khu vực Công thương nghiệp ngoài quốc doanh thu được 2.523 tỷ đồng, đạt 109,7% dự toán, tăng 5% cùng kỳ. 

Theo Cục Thuế Bình Định, năm 2022 sẽ tiếp tục kiên định với mục tiêu: “Lấy người nộp thuế làm trung tâm; tiếp tục tiếp sức cho doanh nghiệp vượt khó để phát triển; mang lại cho doanh nghiệp những điều kiện tốt nhất, lợi ích tối đa nhất trong chấp hành pháp luật thuế”; cùng với phương châm “Tận tâm lắng nghe, tận tình hướng dẫn và tận tụy giải quyết”; liên tục gia tăng hàm lượng Công nghệ thông tin giúp tăng tính hiệu quả, chuyên nghiệp, chuyên sâu và minh bạch trong mọi hoạt động quản lý thuế.

Cục Thuế Bình Định tích cực hỗ trợ doanh nghiệp.

Cục Thuế Bình Định tích cực hỗ trợ doanh nghiệp.

Cụ thể, nỗ lực trở thành “điểm tựa” cho doanh nghiệp, người dân vượt khó: Tích cực triển khai kịp thời các chính sách thuế, các gói hỗ trợ của Quốc hội, Chính phủ tới tận tay đối tượng thụ hưởng; xử lý hoàn thuế nhanh chóng, đúng quy định để tiếp sức cho doanh nghiệp tăng tích lũy nguồn tài chính duy trì và phát triển sản xuất kinh doanh.

Đổi mới hoạt động Hỗ trợ doanh nghiệp, người dân áp dụng thông suốt tất cả những chính sách mới ban hành; tiếp thu, lắng nghe, tháo gỡ và giải đáp toàn bộ những kiến nghị, vướng mắc, khó khăn mà người nộp thuế gặp phải khi áp dụng. Đặc biệt là quan tâm việc hỗ trợ, hướng dẫn đăng ký, sử dụng Hóa đơn điện tử, góp phần tăng tốc “chuyển đổi số” cho doanh nghiệp tỉnh nhà;

Thay đổi toàn diện phương pháp quản lý thuế theo hướng mở bằng phương thức công khai trên nền tảng công nghệ để thúc đẩy phản biện của người dân, doanh nghiệp và các cấp, các ngành cho sự tiến bộ trong công tác quản lý thuế.

Bên cạnh đó, Cục Thuế Bình Định cập nhật, gia tăng các bài toán nghiệp vụ trên nền tảng dữ liệu Hóa đơn điện tử để tầm soát rộng, tư vấn hẹp đến từng doanh nghiệp theo từng ngành nghề, lĩnh vực giúp doanh nghiệp tự rà soát, điều chỉnh; Đồng thời, đúc kết những thủ đoạn, hành vi gian lận, trốn thuế và cảnh báo bằng văn bản cho từng nhóm người nộp thuế có cơ hội sửa sai trước khi thanh tra, kiểm tra xử lý sai phạm; Tăng cường thanh tra tại các doanh nghiệp có hành vi trốn thuế, gian lận hoàn thuế thông qua dàn xếp giao dịch từ các doanh nghiệp liên kết, cũng như từ đối tác cung ứng hàng hóa đầu vào.

Số hóa toàn diện công tác quản lý thuế doanh nghiệp và hộ kinh doanh; thúc đẩy tính minh bạch, tính công khai, tính phản biện và gắn chặt trách nhiệm trong quản lý thuế. Theo đó, triển khai xây dựng bản đồ số doanh nghiệp, ứng dụng giao tiếp với người nộp thuế trên nền tảng di động và tiếp tục thúc đẩy bản đồ số hộ kinh doanh đảm bảo thiết lập mặt bằng thuế mới cho tất cả các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Xây dựng và phát triển đội ngũ công chức thuế “trung trực, liêm chính, chuyên nghiệp, hành động, sáng tạo”; tăng cường kỷ luật, kỷ cương nội ngành, chấn chỉnh, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, xóa bỏ tệ quan liêu, thờ ơ của công chức trong thực thi công vụ.

An Nhiên
Bạn đang đọc bài viết Bình Định “siết” trốn thuế thông qua dàn xếp giao dịch từ các doanh nghiệp liên kết tại chuyên mục Thuế & cuộc sống của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Tin liên quan