Bkav Pro của ông Nguyễn Tử Quảng báo lãi giảm 53%

17/04/2024, 14:03
báo nói -

TCDN - Năm 2023, Công ty Bkav Pro ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 18,7 tỷ đồng, giảm 53% so với năm trước. Trong khi đó, lô trái phiếu trị giá 170 tỷ đồng mà doanh nghiệp này phát hành năm 2021 cũng sắp đến kỳ đáo hạn.

Công ty CP Phần mềm diệt virus Bkav (Bkav Pro) vừa công bố thông tin tài chính định kỳ theo quy định liên quan tới chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

Theo đó, trong năm 2023, Bkav Pro ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 18,7 tỷ đồng, giảm 53% so với năm trước. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu vì vậy cũng giảm từ mức 19% năm 2022 còn 8,4% năm 2023.

Năm 2023, Công ty Bkav Pro ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 18,7 tỷ đồng, giảm 53% so với năm trước

Năm 2023, Công ty Bkav Pro ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 18,7 tỷ đồng, giảm 53% so với năm trước

Tính tới ngày 31/12/2023, vốn chủ sở hữu của đơn vị này đạt 222,7 tỷ đồng, tăng 9% so với năm trước. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu giảm từ mức 1,55 lần năm 2022 xuống 1,42 lần năm 2023, tương ứng với 316,2 tỷ đồng nợ phải trả.

Dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu cũng giảm từ mức 83% năm 2022 xuống 76% năm 2023, tương ứng với khoảng 169,2 tỷ đồng nợ trái phiếu.

Trong một diễn biến khác, hồi tháng 2/2024, Công ty CP Chứng khoán VNDirect cũng công bố thông tin đơn vị có khoản phải thu khó đòi lên tới 31,5 tỷ đồng đối với Bkav Pro. Đến thời điểm 31/12/2023, VNDirect đã phải trích lập dự phòng hơn 22 tỷ đồng đối với khoản nợ này từ Bkav Pro.

Người sáng lập BKAV, ông Nguyễn Tử Quảng, hiện là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc...

Người sáng lập BKAV, ông Nguyễn Tử Quảng, hiện là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc...

Trước đó, năm 2021, Bkav Pro đã huy động 170 tỷ đồng trái phiếu với lãi suất cố định 10,5%/năm cho năm đầu tiên và lãi suất tham chiếu cộng 4,5%/năm cho kỳ hạn 2 năm tiếp theo. Tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu là 5,443 triệu cổ phần thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Bkav (được định giá 969,5 tỷ đồng) và 4,9 triệu cổ phần thuộc sở hữu của ông Nguyễn Tử Quảng.

Mục đích phát hành là tăng quy mô vốn hoạt động để phục vụ cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh và mục đích khác theo quy định của pháp luật. Tổ chức tư vấn hồ sơ chào bán và đại diện người sở hữu trái phiếu là Công ty CP Chứng khoán VNDirect.

Lô trái phiếu trị giá 170 tỷ đồng này sẽ đến hạn đáo hạn vào ngày 26/5/2024 tới đây.

Bkav Pro là công ty phụ trách mảng xuất bản phần mềm của Tập đoàn BKAV. Tập đoàn này được thành lập năm 2003, hoạt động trong các lĩnh vực an ninh mạng, phần mềm, chính phủ điện tử, nhà sản xuất smartphone, thiết bị điện tử thông minh, smart city và AI camera. Người sáng lập BKAV, ông Nguyễn Tử Quảng, hiện là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc...

Ngọc Linh
Bạn đang đọc bài viết Bkav Pro của ông Nguyễn Tử Quảng báo lãi giảm 53% tại chuyên mục Tài chính của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Tin liên quan