Bộ Tài chính: Nợ đọng thuế có xu hướng tăng

07/07/2022, 16:08

TCDN - Nếu không kể số tiền thuế nợ đang xử lý và tiền thuế nợ đang khiếu nại, khiếu kiện thì tổng số tiền thuế nợ tính đến thời điếm 30/6/2022 thì tổng số tiền nợ thuế ngành thuế quản lý là 114.780 tỷ đồng.

Chiều ngày 7/7, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Tài chính - Ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2022 theo hình thức trực tuyến và trực tiếp. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

Báo cáo của Bộ Tài chính cho hay, lũy kế đến hết tháng 6, thu ngân sách nhà nước ước đạt 941,3 nghìn tỷ đồng, bằng 66,7% dự toán, trong đó: thu nội địa đạt 63,6%, thu từ dầu thô đạt 125,6%, thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 79,4% dự toán. Theo phân cấp, thu ngân sách trung ương đạt 66,4% dự toán, thu ngân sách địa phương đạt xấp xỉ 67% dự toán.

Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Tài chính - Ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2022.

Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Tài chính - Ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2022.

Về chi ngân sách, tổng chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm ước đạt 713 nghìn tỷ đồng, bằng 40% dự toán, trong đó chi đầu tư phát triển đạt 28,6%, chi thường xuyên đạt 45,8%, chi trả lãi đạt 50,1% dự toán.

Cân đối NSTW và NSĐP các cấp được đảm bảo. Trong 6 tháng đầu năm (đến hết ngày 30/6/2022), đã thực hiện phát hành 69 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, với kỳ hạn bình quân 14,75 năm, lãi suất bình quân 2,45%/năm.

Bộ Tài chính thừa nhận, về tổng thể tiến độ thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm đạt khá, nhưng một số khoản thu và địa bàn tiến độ đạt thấp, nợ đọng thuế có xu hướng tăng; tình trạng gian lận, trốn lậu thuế, quản lý thu thuế đối với các hoạt động kinh doanh trên nền tảng số, thương mại điện tử, kinh doanh xuyên biên giới, diễn biến phức tạp.

6 tháng đầu năm, cơ quan thuế đã thu hồi nợ thuế ước đạt 16.245 tỷ đồng, đạt 38,7% so với chỉ tiêu thu nợ năm 2022. Tổng số tiền nợ thuế ngành thuế quản lý ước tính đến thời điểm ngày 30/6/2022 là 132.460 tỷ đồng. Nếu không kể số tiền thuế nợ đang xử lý và tiền thuế nợ đang khiếu nại, khiếu kiện thì tổng số tiền thuế nợ tính đến thời điếm 30/6/2022 thì tổng số tiền nợ thuế ngành thuế quản lý là 114.780 tỷ đồng.

Cơ quan thuế các cấp đã thực hiện xử lý khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước theo Nghị quyết 94/2019/QH14 trong các tháng đầu năm với tổng số tiền là 1.297 tỷ đồng (trong đó: khoanh nợ tiền thuế là 273 tỷ đồng; xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp là 1.024 tỷ đồng).

Lũy kế kết quả thực hiện xử lý nợ từ khi Nghị quyết số 94/2019/QH14 có hiệu lực (01/7/2020) đến cuối tháng 6/2022, cơ quan thuế các cấp đã thực hiện xử lý khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước với tổng số tiền là 33.768 tỷ đồng (khoanh nợ tiền thuế là 27.459 tỷ đồng; xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp là 6.309 tỷ đồng).

Công tác phân bổ dự toán chi ngân sách nhà nước chậm; giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp, đặc biệt là vốn đầu tư ngoài nước, chưa tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Trong 6 tháng cuối năm, Bộ Tài chính sẽ tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế, các đề án tài chính – ngân sách nhà nước theo chương trình công tác của Chính phủ và yêu cầu thực tế, đảm bảo yêu cầu về thời hạn, chất lượng, khả thi, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh.

Tổ chức thực hiện tốt các luật thuế và nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2022; phấn đấu thu vượt mức dự toán Quốc hội quyết định; tăng cường công tác quản lý thu, nắm chắc nguồn thu trên địa bàn để có giải pháp phù hợp với từng lĩnh vực, đối tượng thu; phấn đấu hoàn thành vượt dự toán Quốc hội giao.

Điều hành chi ngân sách nhà nước năm 2022 theo dự toán, chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, đảm bảo nguồn lực cho phòng, chống dịch Covid-19, hỗ trợ phục hồi kinh tế. Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.

An Nhiên
Bạn đang đọc bài viết Bộ Tài chính: Nợ đọng thuế có xu hướng tăng tại chuyên mục Thuế & cuộc sống của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Bình luận

Tin liên quan

Hàng loạt doanh nghiệp Hà Nội nợ thuế hơn 115 tỷ đồng
Cục Thuế Hà Nội vừa thực hiện công khai lần đầu nợ thuế đối với 593 người nộp thuế với tổng số nợ khó thu và khả năng thu 138 tỷ đồng, trong đó Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Cảng và Hạ tầng Việt Nam nợ 15,1 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Sông Đà 10 nợ 7,6 tỷ đồng.