Bộ Tài chính xếp thứ 3 về chỉ số cải cách hành chính

18/04/2024, 10:18
báo nói -

TCDN - Bộ Tài chính xếp vị trí thứ 3 về Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của các Bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR Index) với tỷ lệ 89,18%. Đây là năm thứ 10 liên tiếp (2014-2023), Bộ Tài chính nằm trong nhóm 3 bộ, cơ quan ngang bộ dẫn đầu PAR Index.

Ngày 17/4, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2023 (SIPAS 2023) và Chỉ số PAR Index 2023.

Kết quả Chỉ số cải cách hành chính của Bộ Tài chính đạt 89,18%. Trong đó, các chỉ số cụ thể lần lượt là: Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính đạt 93,73%; Cải cách thể chế đạt 76,58%; Cải cách thủ tục hành chính đạt 84,08%; cải cách tổ chức bộ máy đạt 95,15%; cải cách chế độ công vụ đạt 93,01%; cải cách tài chính công đạt 95,20% và xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số đạt 88,62%.

(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

Kết quả trên cho thấy, công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính tại Bộ Tài chính tiếp tục được quan tâm thực hiện nhằm đẩy mạnh triển khai các nội dung, nhiệm vụ theo Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030.

Chỉ số cải cách tổ chức bộ máy của Bộ Tài chính đạt 95,15%. Đây là chỉ số nằm trong top các Bộ dẫn đầu. Kết quả này cho thấy Bộ Tài chính đã thực hiện tương đối tốt việc thực hiện các quy định pháp luật về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước cũng như hoàn thiện các quy định về điều kiện bảo đảm thực hiện phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước lĩnh vực tài chính. Bộ Tài chính cũng đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong việc sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn bộ máy trong năm qua.

Đối với chỉ số về cải cách chế độ công vụ của Bộ Tài chính từ 81,57% lên 93,01%. Năm 2023, Bộ Tài chính đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận trên các mặt từ hoàn thiện thể chế công vụ, công chức cho tới xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý cán bộ, công chức, viên chức; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng, bổ nhiệm; xây dựng và hoàn thiện vị trí việc làm; thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng…

Về chỉ số cải cách tài chính công, Bộ Tài chính tiếp tục là một trong số các Bộ dẫn đầu, đạt tỷ lệ trên 95,20%. Điều này cũng thể hiện rõ vai trò tiên phong của Bộ trong quản lý và thực hiện các quy định pháp luật về tài chính - ngân sách nhà nước. Đặc biệt, trong năm 2023, Bộ Tài chính đã chủ động điều hành chính sách tài khóa linh hoạt, ứng phó hiệu quả, kịp thời với biến động phức tạp của tình hình trong nước và ngoài nước; cân đối đảm bảo nguồn lực hỗ trợ quá trình phục hồi và phát triển kinh tế, góp phần ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội.

Năm 2023, chỉ số xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số của Bộ Tài chính tiếp tục đạt cao trên 88,62%. Với việc xác định “đẩy mạnh hiện đại hóa, phát triển nền tảng tài chính số trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin gắn với chuyển đổi số” là một trong các đột phá trong Chiến lược Tài chính đến năm 2030, Bộ Tài chính đã tập trung triển khai có hiệu quả các hệ thống thông tin lớn, cốt lõi bám sát chương trình chuyển đổi số, trong đó đặc biệt chú trọng hỗ trợ trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp như lĩnh vực thuế, hải quan, kho bạc.

Hải Nam
Bạn đang đọc bài viết Bộ Tài chính xếp thứ 3 về chỉ số cải cách hành chính tại chuyên mục Tin tức của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Bình luận

Tin liên quan