Thành lập Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Bộ Tài chính

19/07/2023, 19:45

TCDN - Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Bộ Tài chính vừa được thành lập nhằm triển khai các chủ trương và giải pháp đẩy mạnh công tác cải cách hành chính của Bộ Tài chính.

Theo Quyết định, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Bộ Tài chính gồm: Bộ trưởng Bộ Tài chính là Trưởng Ban Chỉ đạo; Thứ trưởng được giao phụ trách công tác CCHC của Bộ Tài chính là Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; Chánh Văn phòng Bộ Tài chính là ủy viên thường trực; Trưởng phòng CCHC và kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Bộ Tài chính là Thư ký Ban Chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo có 14 ủy viên là lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính là lãnh đạo các Tổng cục, Cục, Vụ, Viện, gồm: Chánh văn phòng Bộ Tài chính; Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế; Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan; Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước; Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước; Vụ trưởng Vụ pháp chế; Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ; Cục trưởng Cục Kế hoạch tài chính; Viện trưởng Viện Chiến lược và chính sách tài chính…

(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

Quyết định số 1450/QĐ-BTC quy định, Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất, chỉ đạo triển khai các chủ trương và giải pháp đẩy mạnh công tác cải cách hành chính của Bộ Tài chính; cho ý kiến về chương trình, kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn và hàng năm của Bộ Tài chính.

Đồng thời, đề xuất nhiệm vụ, giải pháp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ tham mưu với Thủ tướng Chính phủ về công tác CCHC công, nhiệm vụ của thành viên Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ.

Ban Chỉ đạo giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính chỉ đạo, điều hành, đôn đốc công tác CCHC; xem xét nội dung các đề án, dự án quan trọng về CCHC của Bộ Tài chính, các dự thảo quyết định, chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Tài chính có nội dung liên quan đến CCHC trước khi trình Bộ trưởng, tập thể Lãnh đạo Bộ Tài chính xem xét, quyết định; đề xuất các giải pháp nhằm cải thiện, nâng cao Chỉ số CCHC của Bộ Tài chính, Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với các dịch vụ công do Bộ Tài chính cung cấp.

Bên cạnh đó, Quyết định số 1450/QĐ-BTC chỉ rõ, Ban Chỉ đạo được quyền yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, các tổ chức, cá nhân có liên quan báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ CCHC theo chức năng, nhiệm vụ được giao và cung cấp thông tin, tài liệu, số liệu cần thiết cho việc thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.

Ban chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất, chỉ đạo triển khai các chủ trương, giải pháp đẩy mạnh công tác CCHC của Bộ Tài chính; cho ý kiến về chương trình, kế hoạch CCHC giai đoạn và hàng năm.

Cùng với đó, đề xuất nhiệm vụ, giải pháp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ tham mưu với Thủ tướng Chính phủ về công tác cải cách tài chính công, nhiệm vụ của thành viên ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ. Giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính chỉ đao, điều hành, đôn đốc công tác CCHC xem xét nội dung các đề án, dự án quan trọng về CCHC của Bộ Tài chính; đề xuất giải pháp cải thiện nâng cao chỉ số CCHC của Bộ; chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với dịch vụ công do Bộ Tài chính cung cấp.

Ngoài ra, tại Quyết định này, Bộ trưởng yêu cầu, việc tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền công tác CCHC của Bộ Tài chính phải đảm bảo hiệu quả; Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu của Bộ Tài chính để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo.

PV
Bạn đang đọc bài viết Thành lập Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Bộ Tài chính tại chuyên mục Tài chính của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Tin liên quan