Bộ Tài nguyên và Môi trường xoá bỏ 4 Tổng cục

23/09/2022, 07:50
báo nói -

TCDN - Tổng cục Môi trường, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, Tổng cục Quản lý Đất đai, Tổng cục Biển và Hải đảo thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ được xóa bỏ chính thức từ ngày 1/11 tới.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã ký ban hành Nghị định 68/2022/NĐ-CP Quy định nhiệm vụ, chức năng, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường, thay thế cho Nghị định 36 của Chính phủ năm 2017.

Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ chỉ còn duy nhất một Tổng cục Khí tượng Thủy văn. Xóa bỏ 4 Tổng cục gồm Tổng cục Môi trường, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, Tổng cục Quản lý Đất đai, Tổng cục Biển và Hải đảo.

Bộ Tài nguyên và Môi trường xoá bỏ 4 Tổng cục theo Nghị định mới.

Bộ Tài nguyên và Môi trường xoá bỏ 4 Tổng cục theo Nghị định mới.

Song song với việc xoá bỏ 4 Tổng cục, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ có nhiều đơn vị cấp cục, vụ mới được thành lập. Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam được thay bằng Cục Biển và Hải đảo Việt Nam.

Tổng cục Môi trường được tách ra thành lập 3 đơn vị: Vụ Môi trường, Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học, Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường.

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản được chia tách thành 2 đơn vị gồm: Cục Địa chất Việt Nam và Cục Khoáng sản Việt Nam.

Tổng cục Đất đai được chia tách thành 3 đơn vị: Cục Đất đai, Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất, Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai

Nghị định 68 nêu rõ, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Tổng cục Môi trường, Tổng cục Quản lý đất đai tiếp tục duy trì hoạt động theo quy định hiện hành cho đến khi Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường có quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị Cục/Vụ trên.

Theo Nghị định 68, sau khi phân tách, xoá bỏ, cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường bao gồm 27 đơn vị, trong đó có 22 đơn vị là các tổ chức hành chính giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước gồm: Vụ Hợp tác quốc tế; Vụ Kế hoạch - Tài chính; Vụ Khoa học và Công nghệ; Vụ Pháp chế; Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Đất đai; Vụ Môi trường; Thanh tra Bộ; Văn phòng Bộ; Tổng cục Khí tượng Thủy văn; Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học; Cục Biển và Hải đảo Việt Nam; Cục Biến đổi khí hậu; Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường; Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai; Cục Địa chất Việt Nam; Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam; Cục Khoáng sản Việt Nam; Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường; Cục Quản lý tài nguyên nước; Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất; Cục Viễn thám quốc gia,

05 đơn vị là các đơn vị sự nghiệp phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Bộ gồm: Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường; Báo Tài nguyên và Môi trường; Tạp chí Tài nguvên và Môi trường; Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia; Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường.

Nghị định 68 có hiệu lực từ ngày 1/11 tới.

PV
Bạn đang đọc bài viết Bộ Tài nguyên và Môi trường xoá bỏ 4 Tổng cục tại chuyên mục Tin tức của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Bình luận

Tin liên quan