Bộ trưởng Bộ Tài chính: Kiểm soát chặt chẽ hoàn thuế GTGT đúng quy định

15/09/2023, 09:16
báo nói -

TCDN - Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu tăng cường công tác quản lý thu ngân sách nhà nước, thanh tra, kiểm tra, rà soát các nguồn thu, chống thất thu, phấn đấu hoàn thành vượt dự toán thu; kiểm soát chặt chẽ hoàn thuế GTGT đảm bảo đúng chính sách, quy định của pháp luật; đôn đốc xử lý thu hồi nợ đọng thuế.

Bộ Tài chính vừa ban hành ý kiến kết luận của Bộ trưởng Hồ Đức Phớc tại cuộc họp giao ban đánh giá tình hình thực hiện chương trình công tác tháng 8 năm 2023, kế hoạch triển khai chương trình công tác tháng 9 của Bộ Tài chính. Theo đó, Bộ trưởng yêu cầu cầu Thủ trưởng các đơn vị tăng cường, chủ động bám sát chương trình công tác chung của Chính phủ, của Bộ cũng như của từng đơn vị, quyết liệt triển khai để hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong năm 2023.

(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính theo đúng chỉ đạo của của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện 644/CĐ-TTg ngày 13/7/2023 về việc chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm và nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp.

Tiếp tục đẩy mạnh tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ; luân chuyển, điều động và chuyển đổi vị trí công tác; kiểm soát quyền lực, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác quản lý cán bộ, trách nhiệm nêu gương; chống chạy chức, chạy quyền và phòng chống tham nhũng của công chức, viên chức Bộ Tài chính theo đúng Chỉ thị số 01/CT-BTC ngày 01/3/2023 và Chỉ thị số 02/CT-BTC ngày 25/7/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Tiếp tục bám sát và đánh giá tình hình kinh tế trong nước, thế giới; phân tích, nhận định những tác động từ những chính sách tài khóa tiền tệ mà các nước thực hiện đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong nước để nhận diện đúng những rủi ro, kịp thời báo cáo Chính phủ có kịch bản, giải pháp chủ động trong điều hành thu ngân sách nhà nước trong tháng 9 và các tháng cuối năm 2023.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng cũng yêu cầu tăng cường công tác quản lý thu ngân sách nhà nước, thanh tra, kiểm tra, rà soát các nguồn thu, chống thất thu, phấn đấu hoàn thành vượt dự toán thu; kiểm soát chặt chẽ hoàn thuế GTGT đảm bảo đúng chính sách, quy định của pháp luật; đôn đốc xử lý thu hồi nợ đọng thuế.

Tăng cường triển khai công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, phát hiện kịp thời các vi phạm để xử lý nghiêm, kịp thời; giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong thi hành công vụ và bám sát các tổ thanh tra, kiểm tra viên để đôn đốc giám sát việc thực hiện.

Phát triển an toàn, bền vững thị trường chứng khoán, bảo hiểm, trái phiếu doanh nghiệp; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của doanh nghiệp, nhà đầu tư, người dân, không để bị kích động, lôi kéo, gây mất an ninh trật tự.

Thực hiện nghiêm túc các nội dung tại Công điện số 365/CĐ-TTg ngày 04/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát, kịp thời xử lý các kiến nghị, đề xuất của địa phương, bộ, ngành; quán triệt đến các cán bộ, công chức, viên chức tích cực, chủ động tham mưu, xử lý các công việc được giao, rút ngắn thời gian xử lý để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc của Bộ Tài chính, đặc biệt trong công tác tham gia ý kiến giữa các đơn vị trong Bộ và giải quyết các khó khăn vướng mắc của các Bộ, ngành và các địa phương.

Cùng với đó là nâng cao hiệu quả công tác giải ngân đầu tư công theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện 749/CĐ-TTg ngày 18/8/2023 về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2023. Tập trung triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số được giao chủ trì tại Quyết định số 1484/QĐ-BTC ngày 27/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Kế hoạch chuyển đổi số của Bộ Tài chính đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

An Nhiên
Bạn đang đọc bài viết Bộ trưởng Bộ Tài chính: Kiểm soát chặt chẽ hoàn thuế GTGT đúng quy định tại chuyên mục Thuế & cuộc sống của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Bình luận

Tin liên quan

Tiến độ thu ngân sách của 36 Cục Thuế còn thấp
Tổng thu ngân sách nhà nước do ngành thuế quản lý trong 8 tháng đạt trên 70% trong đó 27/63 địa phương có tiến độ thực hiện dự toán đạt cao hơn 68%; 36/63 địa phương tiến độ thu đạt thấp (dưới 68%).
Hơn 87.000 tỷ đồng hoàn thuế GTGT trong 8 tháng
Tổng cục Thuế cho biết, 8 tháng đầu năm 2023, cơ quan thuế đã thực hiện hoàn thuế GTGT với tổng số tiền thuế hoàn là 87.191 tỷ đồng, bằng 46,9% dự toán hoàn thuế GTGT năm 2023 đã được Quốc hội thông qua (186.000 tỷ đồng), bằng 90% cùng kỳ năm 2022.