BSC khuyến nghị mua cổ phiếu GVR, PVT, PLC

06/01/2022, 08:17

TCDN - Căn cứ vào tình hình kinh doanh và chỉ báo kỹ thuật, hứng khoán BIDV (BSC) nhận định cổ phiếu GVR, PVT, PLC có khả năng mang lại lợi nhuận cho nhà đầu tư.

Chứng khoán BIDV (BSC) nhận định cổ phiếu GVR của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam vừa hình thành phiên hồi phục khá rõ nét quanh ngưỡng 37.500 đồng. Thanh khoản cổ phiếu GVR đã vượt lên ngưỡng giao dịch trung bình 20 phiên, đồng thuận với xu hướng tăng của cổ phiếu.

Chỉ báo MACD và chỉ báo RSI đều ủng hộ xu hướng tăng giá. Đường giá cổ phiếu cũng đã vượt lên đường MA20 và đang kiểm tra lại ngưỡng MA50, cho thấy xu hướng tăng giá của cổ phiếu GVR sắp hình thành.

Nhà đầu tư có thể mở vị thế mua cổ phiếu GVR tại ngưỡng 38.400, chốt lãi tại ngưỡng 43.0 và cắt lỗ nếu cổ phiếu mất ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn 37.500.

PVT

Doanh thu quý III/2021 của Tổng CTCP Vận tải Dầu khí (PVT – sàn HOSE) đạt 1.680 tỷ đồng, giảm 9,48% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt 153 tỷ đồng, giảm 9,47% so với cùng kỳ năm trước.

Chỉ tiêu ROA (lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản) hiện tại là 5,84%. Chỉ tiêu ROE (lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ) hiện tại là 11,17%. Chỉ tiêu biên lợi nhuận gộp hiện tại là 16,81%.

Do đó, BSC khuyến nghị khả quan dành cho cổ phiếu PVT với giá mục tiêu 28.200 đồng/cp.

Doanh thu quý III/2021 của Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex (PLC) đạt 1.431 tỷ đồng, tăng trưởng 6,39% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt 22 tỷ đồng, giảm 48,8% so với cùng kỳ năm trước.

Chỉ tiêu ROA (lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản) hiện tại là 3,37%. Chỉ tiêu ROE (lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ) hiện tại là 12,93%. Chỉ tiêu biên lợi nhuận gộp hiện tại là 9,57%.

Do đó, BSC khuyến nghị khả quan dành cho cổ phiếu PLC với giá mục tiêu 48.900 đồng/CP.

Thiên Uyên
Bạn đang đọc bài viết BSC khuyến nghị mua cổ phiếu GVR, PVT, PLC tại chuyên mục Chứng khoán của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Tin liên quan