Các ứng dụng đầu tư chứng khoán chưa được cấp phép

06/10/2022, 10:50

TCDN - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, một số doanh nghiệp đã thiết lập các website, app giao dịch như Passion Invest, Finhay, Tikop, Infina, Savenow, BUFF… để huy động vốn của các nhà đầu tư chứng khoán nhưng chưa được cấp phép.

Các ứng dụng đầu tư chứng khoán Passion Invest, Finhay, Tikop, Infina, Savenow, BUFF… chưa được cấp phép.

Các ứng dụng đầu tư chứng khoán Passion Invest, Finhay, Tikop, Infina, Savenow, BUFF… chưa được cấp phép.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa khuyến cáo nhà đầu tư về hoạt động cung cấp dịch vụ về chứng khoán trên không gian mạng khi chưa được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép.

Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, trong thời gian gần đây, một số doanh nghiệp đã thiết lập các website, app giao dịch (Passion Invest, Finhay, Tikop, Infina, Savenow, BUFF,…) sử dụng công cụ truyền thông, báo chí quảng bá cho các sản phẩm, dịch vụ của mình để huy động vốn của các nhà đầu tư dưới hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh, có dấu hiệu hoạt động quản lý quỹ và quản lý danh mục đầu tư chứng khoán mà không được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép, quản lý, giám sát theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

Nhà đầu tư có thể gặp rủi ro khi có tranh chấp xảy ra mà không được pháp luật về chứng khoán bảo vệ quyền và lợi ích của mình.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khuyến cáo nhà đầu tư thận trọng khi thực hiện các giao dịch đầu tư chứng khoán trên các app giao dịch này, nhà đầu tư chịu trách nhiệm đối với các rủi ro có thể phát sinh.

Hà Giang
Bạn đang đọc bài viết Các ứng dụng đầu tư chứng khoán chưa được cấp phép tại chuyên mục Chứng khoán của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Tin liên quan