Chi phí tiền ăn ca có được tính là chi phí được trừ khi tính thuế TNDN?

14/06/2024, 13:47

TCDN - Giải đáp vướng mắc về thuế TNDN liên quan đến chi phí tiền ăn ca của công nhân.

Hỏi: Doanh nghiệp (DN) sản xuất A có tổ chức bếp ăn, nấu bữa ăn giữa ca cho công nhân, thực phẩm mua để chế biến bữa ăn ca từ những cá nhân ở ngoài chợ. DN A có cử cán bộ đi mua của các cá nhân này và có lập bảng kê Mẫu số: 01/TNDN (Ban hành kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính), Bảng kê 01/TNDN này không vượt quá 100 triệu đồng/01 năm cho một cá nhân bán thực phẩm. Việc lập bảng kê như vậy thì chi phí tiền ăn ca này có được tính là chi phí được trừ khi tính thuế TNDN?

Trả lời:

Căn cứ Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC, Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) như sau:

“Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế Tại mục 2.4 khoản 2 điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC quy định:

“2.4. Chi phí của doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ (không có hóa đơn, được phép lập Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào theo mẫu số 01/TNDN kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC)..:

- Mua hàng hóa là nông, lâm, thủy sản của người sản xuất, đánh bắt trực tiếp bán ra;

...

- Mua hàng hóa, dịch vụ của cá nhân, hộ kinh doanh (không bao gồm các trường hợp nêu trên) có mức doanh thu dưới ngưỡng doanh thu chịu thuế giá trị gia tăng (100 triệu đồng/năm)

Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ do người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền của doanh nghiệp ký và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực. Doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ được phép lập Bảng kê và được tính vào chi phí được trừ. Các khoản chi phí này không bắt buộc phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. Trường hợp giá mua hàng hóa, dịch vụ trên bảng kê cao hơn giá thị trường tại thời điểm mua hàng thì cơ quan thuế căn cứ vào giá thị trường tại thời điểm mua hàng, dịch vụ cùng loại hoặc tương tự trên thị trường xác định lại mức giá để tính lại chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế”.

Như vậy, trường hợp mua hàng hóa dịch vụ của cá nhân, hộ kinh doanh có mức doanh thu dưới ngưỡng doanh thu chịu thuế giá trị gia tăng (100 triệu đồng/1 năm), để phục vụ bữa ăn giữa ca cho người lao động, đã lập Bảng kê 01/TNDN thì được hạch toán chi phí hợp lý và được tính vào chi phí được trừ khi tính  thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp.

PV
Bạn đang đọc bài viết Chi phí tiền ăn ca có được tính là chi phí được trừ khi tính thuế TNDN? tại chuyên mục Hỏi - Đáp của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899