Chứng khoán FPT đặt mục tiêu kinh doanh 2022 thấp hơn năm ngoái

22/02/2022, 15:47

TCDN - Chứng khoán FPT lên kế hoạch kinh doanh năm 2022 với tổng doanh thu 1.090 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 680 tỷ đồng, lần lượt giảm 3,7% và 6,3% so với thực hiện năm 2021.

Với việc thị trường chứng khoán bùng nổ trong năm 2021, nhiều công ty chứng khoán lên kế hoạch kinh doanh đầy tham vọng trong năm 2022, thúc đẩy cuộc đua tăng vốn nhằm đáp ứng nhu cầu về cho vay margin, tự doanh, bảo lãnh phát hành.

Tuy  nhiên, mới đây CTCP Chứng khoán FPT (FPTS - Mã: FTS) công bố báo cáo thường niên năm 2021. Nội dung đáng chú ý nhất trong báo cáo là kế hoạch kinh doanh giảm trong năm 2022.

Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2021 và dự báo thị trường năm 2022, Hội đồng quản trị công ty Chứng khoán FPT sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu 1.090 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 680 tỷ đồng, lần lượt giảm 3,7% và 6,3% so với thực hiện năm 2021.

FPTS 2

Một số nhà đầu tư cá nhân bình luận rằng Chứng khoán FPT tỏ ra khá thận trọng với tình hình kinh doanh năm nay trên mức nền cao của năm 2021. Trong báo cáo năm 2021, Chứng khoán FPT công bố doanh thu hoạt động đạt 1.384 tỷ đồng, gấp 3,4 lần so với năm trước đó. 

Mảng chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu doanh thu là môi giới chứng khoán, tăng 207% lên xấp xỉ 595 tỷ đồng. Doanh thu từ lãi cho vay và phải thu tăng gấp đôi lên gần 405 tỷ đồng. Mảng tự doanh cũng tăng trưởng vượt trội, đem về cho Chứng khoán FPT 340 tỷ đồng so với khoản lỗ gần 8 tỷ đồng trong năm 2020.

Lũy kế năm 2021, Chứng khoán FPT đạt hơn 981 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, gấp 4,4 lần so với năm trước. So với kế hoạch đặt ra là lợi nhuận trước thuế 260 tỷ đồng, Chứng khoán FPT đã vượt 277% mục tiêu đề ra. Lợi nhuận sau thuế cả năm 2021 đạt 846 tỷ đồng, gấp 5 lần thực hiện trong năm 2020.

Thiên Uyên
Bạn đang đọc bài viết Chứng khoán FPT đặt mục tiêu kinh doanh 2022 thấp hơn năm ngoái tại chuyên mục Chứng khoán của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Bình luận

Tin liên quan