Chứng khoán SSI được BIDV phê duyệt hạn mức tín dụng 10.400 tỷ đồng

24/02/2023, 13:53
báo nói -

TCDN - Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI vừa được Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam phê duyệt hạn mức tín dụng ngắn hạn 10.400 tỷ đồng.

Ngày 23/2/2023, Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (HOSE: SSI) có văn bản thông báo đã được Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV, HOSE: BID) phê duyệt hạn mức tín dụng ngắn hạn 10.400 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI được BIDV phê duyệt hạn mức tín dụng ngắn hạn 10.400 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI được BIDV phê duyệt hạn mức tín dụng ngắn hạn 10.400 tỷ đồng.

Theo SSI, số tiền 10.400 tỷ đồng tín dụng nhằm cho vay đầu tư/bù đắp để đầu tư, kinh doanh trái phiếu Chính phủ, trái phiếu Chính phủ bảo lãnh, đầu tư các giấy tờ có giá (không phải cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp) và các mục đích khác.

Bên cạnh đó, SSI còn được BIDV cấp hạn mức thấu chi phục vụ hoạt động đầu tư, kinh doanh cổ phiếu tối đa 1.000 tỷ đồng.

Hạn mức tín dụng trên sẽ được đảm bảo bằng tài sản thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng hợp pháp của SSI sau khi được BIDV chấp nhận. CTCP Chứng khoán SSI - Chi nhánh Hà Nội sẽ là bên đại diện cho SSI ký kết hợp đồng tín dụng với BIDV.

Tại thời điểm 31/12/2022, tổng vay nợ của SSI là 27.892 tỷ đồng, giảm hơn 10% so với đầu năm. Trong đó, số tiền vay tại BIDV là 2.800 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính quý 4/2022 SSI ghi nhận lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) tức là nghiệp vụ tự doanh giảm mạnh xuống còn 526 tỷ đồng. Trong khi đó, lỗ từ các tài sản tài chính FVTPL 196 tỷ đồng, chi phí hoạt động tự doanh là 13,7 tỷ đồng, như vậy nghiệp vụ tự doanh mang lại 317 tỷ đồng cho công ty chứng khoán SSI, giảm mạnh so với con số của năm 2021.

Do doanh thu lợi nhuận nghiệp vụ tự doanh giảm mạnh dẫn đến SSI báo lợi nhuận sau thuế quý 4 giảm từ 997 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái xuống chỉ còn 233 tỷ đồng trong quý 4 năm nay, tương ứng giảm 77%. Lũy kế cả năm 2022, SSI ghi nhận lợi nhuận sau thuế 1.699 tỷ đồng giảm 1.000 tỷ đồng so với năm 2021.

Bảo Anh
Bạn đang đọc bài viết Chứng khoán SSI được BIDV phê duyệt hạn mức tín dụng 10.400 tỷ đồng tại chuyên mục Chứng khoán của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Bình luận

Tin liên quan