Chứng khoán Thiên Việt lãi sau thuế gấp 8 lần cùng kỳ

27/04/2024, 16:52
báo nói -

TCDN - Chứng khoán Thiên Việt báo lợi nhuận sau thuế quý 1 đạt 224 tỷ đồng, gấp 8 lần cùng kỳ, nhờ doanh thu tăng và khoản cổ tức cao bất thường 129,4 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính riêng quý 1 của CTCP Chứng khoán Thiên Việt (TVS) ghi nhận doanh thu hoạt động 224 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước. Lãi sau thuế đạt 224 tỷ đồng, gấp 8,3 lần.

Tăng trưởng doanh thu dàn trải trên các hoạt động chính như lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) tăng 32%, lãi từ các khoản cho vay và phải thu gấp đôi, lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) tăng 7%, doanh thu môi giới gấp 2,7 lần.

TVS 1

Chi phí hoạt động giảm 40% so với cùng kỳ năm trước, ghi nhận 51 tỷ đồng, chủ yếu từ thu hẹp lỗ FVTPL.

Điểm đáng chú ý là công ty có khoản doanh thu tài chính cao bất thường gần 130 tỷ đồng (các quý trước đây đa phần chỉ dưới 2 tỷ đồng). Theo thuyết minh, Chứng khoán Thiên Việt phát sinh khoản cổ tức 129,4 tỷ đồng.

Đến thời điểm ngày 31/3, Chứng khoán Thiên Việt có một công ty con trực tiếp là CTCP Quản lý quỹ Thiên Việt (TVAM) (TVS sở hữu 99,84% vốn). Tại CTCP Finsight, Chứng khoán Thiên Việt ở hữu 8,32% vốn và TVAM sở hữu 91,37% vốn. Ngoài ra, TVAM sở hữu 35,5% vốn tại CTCP Camelia Wealth. Giá trị đầu tư theo sổ sách vào các đơn vị này đạt tổng cộng gần 152 tỷ đồng, giảm 6% so với đầu năm.

Về nghiệp vụ cho vay ký quỹ (margin), dư nợ hiện đạt 248 tỷ đồng, tăng 31% sau 3 tháng đầu năm.

Tại mảng tự doanh, công ty đang nắm HTM trị giá 4.136 tỷ đồng, giảm 8% so với đầu năm. Khoản AFS trị giá hơn 32 tỷ đồng, trong đó không còn ghi nhận giá trị hợp lý với khoản đầu tư CTCP Viễn thông Tinh Vân (giá gốc 3 tỷ đồng). 

Giá trị FVTPL tăng 10% sau 3 tháng, đạt 1.019 tỷ đồng. Trong đó, công ty đã bán bớt trái phiếu, mua thêm cổ phiếu, khoản chứng chỉ quỹ đi ngang. Giá trị trái phiếu giảm gần 60% về 46 tỷ đồng. Giá trị cổ phiếu tăng 21% lên 907 tỷ đồng. Danh mục cổ phiếu bao gồm HPG, KBC, VNM, IDC, QTP.

Chứng khoán Thiên Việt dự kiến tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên vào chiều 24/4 tại TP HCM. Năm nay, ban lãnh đạo trình kế hoạch lợi nhuận sau thuế 280 tỷ đồng, tăng 11% so với thực hiện 2023. Trong đó, khoản thu nhập cố định chiếm 20% (khoảng 56 tỷ đồng). Phần lớn lợi nhuận vẫn đến từ hoạt động quản lý quỹ (35%) và đầu tư cổ phiếu (40%).

Như Hằng
Bạn đang đọc bài viết Chứng khoán Thiên Việt lãi sau thuế gấp 8 lần cùng kỳ tại chuyên mục Chứng khoán của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Tin liên quan