Vinamilk đặt mục tiêu lãi sau thuế gần 9.400 tỷ năm 2024

06/04/2024, 09:44

TCDN - Ban lãnh đạo Vinamilk đề xuất tổng cổ tức là của năm tài chính 2023 là 38,5% mệnh giá và lãi sau thuế trong năm 2024 là 9.376 tỷ đồng.

CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk - Mã: VNM) đã công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, dự kiến diễn ra ngày 25/4 tại TP HCM.

Năm nay, Vinamilk lên kế hoạch tổng doanh thu 63.163 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 9.376 tỷ; tăng lần lượt 4,4% và 4% so với thực hiện năm 2023. Đây sẽ là mức doanh thu cao kỷ lục của doanh nghiệp nếu đạt mục tiêu.

Trong thông điệp gửi cổ đông ở báo cáo thường niên 2023, bà Mai Kiều Liên - Tổng Giám đốc nhận định: "Năm 2024, với kỳ vọng tình hình vĩ mô sẽ cải thiện, chúng tôi dự kiến doanh thu và lợi nhuận của Vinamilk sẽ tiếp tục tăng trưởng. Ưu tiên của chúng tôi là tiếp tục phục hồi thị phần và doanh số bán hàng một cách bền vững và có lợi nhuận. Đó là lý do chúng tôi sẽ duy trì sự tập trung vào các giải pháp tối ưu vận hành để có thêm ngân sách phục vụ phát triển thị trường và củng cố sức mạnh thương hiệu".

sua viet nam 1

Về phương án phân phối lợi nhuận, ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đã phê duyệt kế hoạch chi cổ tức bằng tiền năm 2023 là tối thiểu 50% lợi nhuận sau thuế hợp nhất phân bổ cho chủ sở hữu của công ty. 

Căn cứ vào Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2023, HĐQT đã thực hiện tạm ứng cổ tức hai đợt và sắp thanh toán đợt ba vào ngày 26/4. Tổng tỷ lệ tạm ứng của ba đợt là 29% bằng tiền (2.900 đồng/cp).

Căn cứ theo kết quả kinh doanh năm 2023, HĐQT trình ĐHĐCĐ phê duyệt cổ tức đợt cuối năm 2023 với tỷ lệ 9,5%, tương đương 950 đồng/cp.

Giao HĐQT quyết định ngày chốt danh sách/ngày đăng ký cuối cùng và ngày chi trả, nhưng không quá 6 tháng kể từ ngày 25/4.

Như vậy, tổng cổ tức là của năm tài chính 2023 là 38,5% mệnh giá, tương đương 8.046 tỷ đồng và tỷ lệ chi trả cổ tức là 91% lợi nhuận sau thuế hợp nhất phân bổ cho chủ sở hữu của công ty.

Cho năm 2024, Vinamilk đề xuất tổng mức cổ tức là 38,5% mệnh giá, tương đương 3.850 đồng/cp. Nguồn chi trả là từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên bảng cân đối kế toán của báo cáo tài chính quý hợp nhất gần nhất so với ngày đăng ký cuối cùng của từng đợt tạm ứng.

Ngoài ra, trong buổi họp tới, HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ phê duyệt tổng thù lao và các lợi ích năm 2024 cho HĐQT là 25 tỷ đồng với cơ cấu 11 thành viên. Thù lao và các lợi ích cho HĐQT sẽ được tính và chi trả tương ứng với số lượng thành viên thực.

Như Hằng
Bạn đang đọc bài viết Vinamilk đặt mục tiêu lãi sau thuế gần 9.400 tỷ năm 2024 tại chuyên mục Tài chính của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Tin liên quan