Công ty Tâm Sinh Nghĩa có nhiều sai phạm trong tập kết và xử lý rác, khí thải

05/02/2024, 14:21

TCDN - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An đã chỉ ra nhiều sai phạm trong việc tập kết và xử lý rác thải, khí thải của Công ty Cổ phần Đầu tư – Phát triển Tâm Sinh Nghĩa.

Theo kết luận Thanh tra số 146/KL-STNMT của Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Long An đối với Công ty Cổ phần Đầu tư - Phát triển Tâm Sinh Nghĩa, có địa chỉ trụ sở chính tại số 2 đường Liên Khu 1-6, khu phố 6, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, Tp.HCM, hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần, mã số doanh nghiệp: 0304374871, đăng ký lần đầu ngày 22/5/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 10, ngày 23/4/2020, nơi cấp: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM. Công ty Cổ phần Đầu tư - Phát triển Tâm Sinh Nghĩa là chủ đầu tư dự án Nhà máy xử lý rác Thạnh Hóa - Long An tại ấp 3, xã Tân Đông, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An đang hoạt động với ngành nghề xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Long An, công suất xử lý trung bình khoảng từ 330 - 360 tấn/ngày, với quy trình xử lý: Rác sinh hoạt tiếp nhận từ các huyện trên địa bàn tỉnh Long An à tách, phân loại rác (giảm 10% rác tập kết về) à tập kết, đốt tại 03 lò đốt chất thải rắn.

Công ty Cổ phần Đầu tư - Phát triển Tâm Sinh Nghĩa có nhiều sai phạm trong thu gom, tập kết và xử lý rác thải, khí thải

Công ty Cổ phần Đầu tư - Phát triển Tâm Sinh Nghĩa có nhiều sai phạm trong thu gom, tập kết và xử lý rác thải, khí thải

Qua quá trình thanh tra, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An đã phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án chuyển đổi công nghệ và nâng công suất lên 500 tấn/ngày nhà máy xử lý rác Thạnh Hóa - Long An tại ấp 3, xã Tân Đông, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An tại Quyết định số 207/QĐ-STNMT ngày 7/2/2020.

Đồng thời, Sở Tài nguyên và Môi trường phát hiện Công ty Tâm Sinh Nghĩa còn tồn tại nhiều sai phạm trong quá trình tập kết và xử lý rác thải, cụ thể:=

Thời điểm thanh tra ngày 14/3/2023, Đoàn thanh tra phát hiện tại hiện khu đất trống, diện tích khoảng 10.000 m2 (nằm phía sau cạnh khu đất 05 ha, đã được san lấp mặt bằng) có một lượng nước rỉ rác đang tồn đọng, với độ sâu trung bình mực nước trong khu đất trống là 0,5 m, lượng nước này chưa được Công ty Cổ phần Đầu tư - Phát triển Tâm Sinh Nghĩa thu gom xử lý (Khoảng cách từ 02 bãi rác tập kết ngoài trời đến khu đất trống khoảng 50m, Đoàn thanh tra không phát hiện có đường nước rỉ rác chảy trực tiếp từ 02 bãi rác tập kết ngoài trời ra khu đất trống).

Như vậy, Công ty Cổ phần Đầu tư - Phát triển Tâm Sinh Nghĩa không thực hiện thu gom triệt để nước rỉ rác từ 02 bãi rác tập kết ngoài trời đưa về hệ thống xử lý nước thải để xử lý theo quy định. Đoàn thanh tra tiến hành lấy 01 mẫu nước thải tại khu đất trống, diện tích khoảng 10.000 m2 của Công ty Cổ phần Đầu tư - Phát triển Tâm Sinh Nghĩa để phân tích đánh giá.

Theo đó, kết quả phân tích tại Phiếu kết quả thử nghiệm số 0162/2023/KS của Trung tâm Phát triển quỹ đất và Dịch vụ tài nguyên, môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An (Mã số mẫu: 2303472) do Đoàn thanh tra tiến hành lấy mẫu vào ngày 14/3/2023 đối với 01 mẫu nước thải tại khu đất trống, diện tích khoảng 10.000 m2 của Công ty Cổ phần Đầu tư - Phát triển Tâm Sinh Nghĩa có 02 thông số: pH và sunfua không vượt so với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp QCVN 40:2011/BTNMT, cột A (áp dụng Cmax = C), các thông số còn lại gồm: BOD5 (20 oC) vượt 20,3 lần, thông số COD vượt 68,22 lần, tổng nitơ vượt 22,27 lần, Amoni (tính theo N) vượt 39,22 lần so với nồng độ tối đa cho phép của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải của bãi chôn lấp chất thải rắn QCVN 25:2009/BTNMT, cột A và các thông số: chất rắn lơ lửng 2,52 lần, tổng phốt pho (tính theo P) vượt 3,525 lần, 4 màu vượt 254,66 lần so với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp QCVN 40:2011/BTNMT, cột A (áp dụng Cmax = C).

Tiếp đó, thời điểm thanh tra ngày 29/3/2023, Đoàn thanh tra ghi nhận hệ thống xử lý nước thải của Nhà máy xử lý rác Thạnh Hóa - Long An đang hoạt động; Công ty Cổ phần Đầu tư - Phát triển Tâm Sinh Nghĩa đã lắp đặt máy bơm và bơm trung chuyển nước rỉ rác đang lưu chứa trong khu đất trống vào ao chứa, sau đó tiếp tục bơm nước từ ao chứa về hố thu gom của hệ thống xử lý nước thải của Nhà máy xử lý rác Thạnh Hóa - Long An để xử lý theo quy định. Đến ngày 05/5/2023, Công ty Cổ phần Đầu tư - Phát triển Tâm Sinh Nghĩa có văn bản số 37/TSN báo cáo đã khắc phục xong việc thu gom toàn bộ nước rỉ rác đưa về hệ thống xử lý nước thải của Nhà máy xử lý rác Thạnh Hóa - Long An để xử lý theo quy định.

Công ty Cổ phần Đầu tư - Phát triển Tâm Sinh Nghĩa được yêu cầu thực hiện nghiêm việc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động xử lý rác thải, khí thải... (ảnh internet)

Công ty Cổ phần Đầu tư - Phát triển Tâm Sinh Nghĩa được yêu cầu thực hiện nghiêm việc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động xử lý rác thải, khí thải... (ảnh internet)

Từ những hành vi vi phạm được phát hiện qua quá trình tranh tra nêu trên, Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Long An đã yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư - Phát triển Tâm Sinh Nghĩa phải thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường như sau:

Khẩn trương triển khai thực hiện hoàn thiện dự án chuyển đổi công nghệ và nâng công suất lên 500 tấn/ngày nhà máy xử lý rác Thạnh Hóa - Long An của Công ty Cổ phần Đầu tư - Phát triển Tâm Sinh Nghĩa đã được Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 207/QĐ-STNMT ngày 07/02/2020.

Đồng thời, trong quá trình hoạt động phải đảm bảo không để nước rỉ rác rò rỉ chảy ra môi trường, thẩm thấu vào môi trường đất, thực hiện thu gom triệt để lượng nước rỉ rác phát sinh đưa về hệ thống xử lý nước thải để xử lý, chất lượng nước thải sau xử lý phải đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp QCVN 40:2011/BTNMT, cột A (áp dụng Cmax=C) và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải của bãi chôn lấp chất thải rắn QCVN 25:2009/BTNMT, cột A (Tái sử dụng để pha vôi cho hệ thống xử lý khí thải, vệ sinh nhà xưởng, khu tiếp nhận rác, rửa xe chở rác, bổ sung nước cho hệ thống làm mát thiết bị... không xả ra môi trường).

Đặc biệt, trong quá trình hoạt động đảm bảo thu gom triệt để khí thải phát sinh từ 03 đốt lò rác, đảm bảo chất lượng khí thải sau xử lý đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải rắn sinh hoạt QCVN 61-MT:2016/BTNMT, Kv = 1 trước khi thải ra môi trường.

Bên cạnh đó, công ty này phải thường xuyên kiểm tra, đảm bảo che chắn hoàn toàn phần rác đang tập kết ngoài trời nhằm hạn chế phát sinh mùi hôi ra môi trường. Khẩn trương thực hiện thu gom toàn bộ lượng rác được tập kết ngoài trời vào khu vực kho chứa. Đẩy nhanh tiến độ xử lý dứt điểm lượng rác còn tồn đọng trong khuôn viên Nhà máy xử lý rác Thạnh Hóa - Long An.

Ngoài ra, phải thường xuyên thực hiện phun xịt hóa chất để khử mùi và ruồi tại các vị trí tồn đọng rác, khu vực tiếp nhận rác để hạn chế tối đa mùi hôi, ruồi phát sinh ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An giao Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường lập thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Công ty Cổ phần Đầu tư - Phát triển Tâm Sinh Nghĩa với hành vi vi: Thực hiện không đúng, không đầy đủ một trong các nội dung quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định về thực hiện quyết định phê duyệt kết quả thẩm định của báo cáo đánh giá tác động môi trường thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Thanh Quang
Bạn đang đọc bài viết Công ty Tâm Sinh Nghĩa có nhiều sai phạm trong tập kết và xử lý rác, khí thải tại chuyên mục Pháp luật tài chính của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Tin liên quan