Thủ tướng đối thoại cùng doanh nghiệp

Thủ tướng đối thoại cùng doanh nghiệp

26/09/2021, 10:38
Sáng nay, Thủ tướng đối thoại trực tuyến với cộng đồng doanh nghiệp và các địa phương về các giải pháp tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh COVID-19.
Kiến nghị giảm lãi suất, cho doanh nghiệp thu mua thóc, gạo vay thế chấp bằng chính sản phẩm thu mua

Kiến nghị giảm lãi suất, cho doanh nghiệp thu mua thóc, gạo vay thế chấp bằng chính sản phẩm thu mua

13/08/2021, 09:54
Bộ Công Thương đề nghị Thủ tướng Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét, chỉ đạo các Ngân hàng thương mại có hỗ trợ nhất định về lãi suất cho các doanh nghiệp thu mua thóc, gạo; và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp được thế chấp vay vốn bằng chính sản phẩm sẽ thu mua.