Gói hỗ trợ 16.000 tỷ đồng được kéo dài tới 31/1/2021

Gói hỗ trợ 16.000 tỷ đồng được kéo dài tới 31/1/2021

12/11/2020, 10:32
Ngân hàng Nhà nước tái cấp vốn đối với Ngân hàng Chính sách xã hội với số tiền tối đa 16.000 tỷ đồng. Thời hạn giải ngân tái cấp vốn từ ngày ký khế ước nhận nợ đầu tiên đến hết ngày 31/1/2021.