Nhà nước thu về hơn 172.000 tỷ từ thoái vốn trong 5 năm

Nhà nước thu về hơn 172.000 tỷ từ thoái vốn trong 5 năm

15/09/2020, 09:38
Cục Tài chính Doanh nghiệp (Bộ Tài Chính) cho biết, trong 8 tháng/2020, có 10 doanh nghiệp có giá trị 260 tỷ đồng thực hiện thoái vốn đã thu về 678 tỷ đồng thuộc danh mục phải thoái vốn theo Quyết định số 1232/QĐ-TTg của Thủ tướng.
SCIC nhận chuyển giao 4 Tổng công ty từ Bộ Xây dựng

SCIC nhận chuyển giao 4 Tổng công ty từ Bộ Xây dựng

01/09/2020, 08:58
Bốn Tổng công ty gồm: Sông Đà, Vật liệu xây dựng số 1 (FiCO), Đầu tư nước và Môi trường Việt Nam (VIWASEEN), Tư vấn Xây dựng Việt Nam (VNCC) vừa được chuyển giao quyền sở hữu vốn nhà nước từ Bộ Xây dựng sang Tổng công Ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC).