Doanh nghiệp Việt đang sống và lớn như thế nào?

Doanh nghiệp Việt đang sống và lớn như thế nào?

13/10/2021, 16:34
Làn sóng đại dịch thứ tư có thể được xem là tạm lặng xuống, cộng đồng doanh nghiệp và cả xã hội bước vào thời kỳ mới. Liệu doanh nghiệp Việt sẽ “sống” và “lớn” như nào thế nào?
Thủ tướng gửi thư cho giới doanh nhân Việt Nam

Thủ tướng gửi thư cho giới doanh nhân Việt Nam

12/10/2021, 08:26
Trong thư Thủ tướng viết: Chính phủ thấu hiểu, chia sẻ, lắng nghe và sẽ tiếp tục có các giải pháp hỗ trợ để đội ngũ doanh nhân vượt qua khó khăn, vươn xa hơn nữa và đang xây dựng Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.