Đề nghị dùng nguồn tăng thu ngân sách Trung ương để hỗ trợ người thuê nhà

28/09/2023, 10:31
báo nói -

TCDN - Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê duyệt phương án sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chí thường xuyên ngân sách Trung ương năm 2022 và năm 2021 đã bố trí cho Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội để thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.

Chiều 27/9, Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội họp phiên toàn thể lần thứ 17 để thẩm tra phương án phân bổ, sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi thường xuyên của ngân sách Trung ương (NSTW) năm 2022 và nguồn tăng thu NSTW năm 2021 đã bố trí cho Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội để thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động còn dư, theo Cổng thông tin điện tử Quốc hội.

Trình bày Tờ trình của Chính phủ về phương án phân bổ, sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi thường xuyên của NSTW năm 2022 và nguồn tăng thu NSTW năm 2021 đã bố trí cho Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội để thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động còn dư, Thứ trưởng Bộ Tài chính Võ Thành Hưng cho biết nguyên tắc phân bổ, sử dụng là dành tạo nguồn cải cách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) về cải cách chính sách tiền lương; Tuân thủ quy định Luật Ngân sách nhà nước (NSNN) về việc sử dụng số tăng thu, tiết kiệm chi NSNN hằng năm.

phien-hop

Đồng thời, việc phân bổ, quản lý, sử dụng vốn NSNN cho đầu tư công thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14; căn cứ yêu cầu cấp bách của thực tiễn, trên cơ sở bảo đảm cân đối các vùng, miền, lĩnh vực quan trọng, tập trung bố trí vốn cho các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, các dự án cao tốc, giao thông trọng điểm, hạ tầng kết nối vùng, nhất là khu vực miền núi phía Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ đã được xác định tại các Nghị quyết của Bộ Chính trị; vốn nhà nước tham gia thực hiện các tuyến đường hợp tác theo phương thức đối tác công tư mang tính động lực kết nối vùng, bảo đảm tập trung, có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, không dàn trải. Bố trí nguồn cho Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội.

Căn cứ quy định tại khoản 5 Điều 20 và khoản 2 Điều 59 Luật NSNN; thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, phê duyệt phương án phân bổ, sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chí thường xuyên ngân sách trung ương năm 2022 và nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2021 đã bố trí cho Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội để thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động còn dư.

Cụ thể, bổ sung dự toán số tăng thu NSNN năm 2022. Phê duyệt phương án phân bổ sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi thường xuyên của NSTW năm 2022, trong đó: dành nguồn thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW; giảm bội chi; tăng chi trả nợ gốc của NSTW; bố trí nguồn thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; thưởng vượt dự toán thu và đầu tư trở lại cho các địa phương; bố trí thực hiện các dự án đầu tư.

Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến để trình Quốc hội phương án phân bổ sử dụng nguồn tăng thu NSTW năm 2021 đã bố trí cho Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động còn dư để bố trí vốn cho 05 dự án thuộc lĩnh vực y tế. Cơ chế chính sách đặc thù đối với dự án sử dụng nguồn tăng thu NSTW năm 2022 và nguồn tăng thu NSTW năm 2021 đã bố trí cho Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội để thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động còn dư.

Hà Giang
Bạn đang đọc bài viết Đề nghị dùng nguồn tăng thu ngân sách Trung ương để hỗ trợ người thuê nhà tại chuyên mục Tài chính của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Tin liên quan