Đề xuất sửa đổi hàng loạt quy định về thuế GTGT

24/09/2021, 15:09

TCDN - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng với nhiều đề xuất bổ sung, sửa đổi.

Bộ Tài chính cho biết, trong quá trình thực hiện, một số quy định về thuế GTGT đã bộc lộ bất cập cần được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Cụ thể, vướng mắc phát sinh liên quan đến quy định không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT đối với hoạt động chuyển nhượng dự án đầu tư để sản xuất, kinh doanh hàng hoá dịch vụ chịu thuế GTGT của tổ chức, cá nhân cho doanh nghiệp, hợp tác xã (như không phân biệt được thế nào là chuyển nhượng dự án đầu tư, thế nào là chuyển nhượng tài sản; dự án đầu tư chuyển nhượng vừa phục vụ cho hoạt động chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT; doanh nghiệp chỉ chuyển nhượng một phần dự án đã đầu tư...).

Vướng mắc phát sinh về giá tính thuế GTGT đối với hoạt động kinh doanh bất động sản, mua bán điện của các nhà máy thủy điện, nhiệt điện hạch toán phụ thuộc Tập đoàn Điện lực do pháp luật đất đai, pháp luật chuyên ngành đã có sự thay đổi.

Bộ Tài chính đề xuất bổ sung, sửa đổi hàng loạt quy định về thuế GTGT.

Bộ Tài chính đề xuất bổ sung, sửa đổi hàng loạt quy định về thuế GTGT.

Bên cạnh đó còn có vướng mắc phát sinh trong việc áp dụng thuế suất GTGT tại khâu nhập khẩu do chưa có quy định cụ thể về thuốc phòng trừ sâu bệnh, chất kích thích tăng trưởng vật nuôi, cây trồng.

Vướng mắc phát sinh về hoàn thuế GTGT do các quy định hiện hành chưa rõ dẫn đến cách hiểu khác nhau nên phát sinh vướng mắc trong thực hiện như: quy định về hoàn thuế đối với dự án đầu tư, dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, dự án đầu tư khai thác tài nguyên, khoáng sản.

Theo Bộ Tài chính, để đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất trong chính sách thuế GTGT và giữa chính sách thuế GTGT với các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; đảm bảo chính sách thuế GTGT phù hợp với thực tế, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như đảm bảo chính sách công khai, minh bạch, tạo thuận lợi hơn nữa cho người dân và doanh nghiệp thì việc nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các Nghị định về thuế GTGT là cần thiết.

Theo dự thảo Nghị định, bỏ quy định về chuyển nhượng dự án đầu tư để sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT tại khoản 3 Điều 2 Nghị định 209/2013/NĐ-CP. Theo đó, “chuyển nhượng dự án đầu tư” thuộc đối tượng áp dụng thuế suất 10% (thống nhất với chính sách thuế GTGT đối với chuyển nhượng tài sản, bất động sản…) Doanh nghiệp nhận chuyển nhượng dự án đầu tư được kê khai, khấu trừ theo quy định.

Sửa đổi, bổ sung quy định về xác định giá đất được trừ để tính thuế GTG đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản tại khoản 3 Điều 3 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP.

Dự thảo cũng sửa đổi, bổ sung quy định về xác định giá tính thuế GTGT đối với các nhà máy thủy điện, nhiệt điện hạch toán phụ thuộc EVN và GENCO.

Bổ sung quy định hàng hóa bán tại khu vực cách ly cho cá nhân đã làm thủ tục xuất cảnh, hàng hóa từ nội địa bán vào cửa hàng miễn thuế thuộc đối tượng áp dụng thuế suất 0% tại khoản 1 Điều 6 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP.

Bổ sung quy định xác định mặt hàng thuốc phòng trừ sâu bệnh và chất kích thích tăng trưởng vật nuôi, cây trồng thuốc thuộc đối tượng áp dụng thuế suất GTGT 5%.

Sửa đổi, bổ sung quy định về hoàn thuế GTGT đối với các dự án đầu tư.

Chi tiết dự thảo Nghị định xem tại đây.

An Nhiên
Bạn đang đọc bài viết Đề xuất sửa đổi hàng loạt quy định về thuế GTGT tại chuyên mục Thuế & cuộc sống của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Bình luận

Tin liên quan