Điểm danh những “án phạt” đáng chú ý của Uỷ ban Chứng khoán gần đây

13/04/2020, 12:23

TCDN - Từ đầu năm đến nay hàng loạt những “án phạt” của UBCKNN đã được đưa ra cho các tổ chức doanh nghiệp và cá nhân, cá biệt có những "án phạt" đối với một doanh nghiệp lên tới 720 triệu đồng.

Hầu hết các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán thuộc phạm vi điều chỉnh bởi Nghị định số 108/2013/NĐ-CP, Nghị định số 145/2016/NĐ-CP và Nghị định 145/2018/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP).

Tạp chí Tài chính Doanh nghiệp xin điểm lại những "án phạt" của Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đối với các tổ chức doanh nghiệp và cá nhân đáng chú ý thời gian vừa qua.

Nhiều doanh nghiệp và cá nhân bị UBCKNN xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Nhiều doanh nghiệp và cá nhân bị UBCKNN xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Ngày 10/01/2020, UBCKNN đã ban hành Quyết định số 24/QĐ-XPVPHC - Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán SJC.

Theo đó, UBCKNN đã quyết định phạt tiền đối với doanh nghiệp này, tổng số tiền phạt lên tới 720 triệu đồng cho hàng loạt hành vi vi phạm như: Cung cấp dịch vụ tài chính khi chưa có quy định hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; Không quản lý tách bạch tiền của khách hàng với tiền của công ty chứng khoán;

Vi phạm quy định về giao dịch ký quỹ chứng khoán (tổng dư nợ cho vay đối với một khách hàng của Công ty tại một số thời điểm vượt quá 3% vốn chủ sở hữu của Công ty); Tại một số thời điểm Công ty cho khách hàng mua chứng khoán khi không có đủ tiền theo quy định; …

Công ty Cổ phần Chứng khoán SJC bị UBCKNN phạt với tổng số tiền phạt lên tới 720 triệu đồng (ảnh:TL).

Công ty Cổ phần Chứng khoán SJC bị UBCKNN phạt với tổng số tiền phạt lên tới 720 triệu đồng (ảnh:TL).

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vì đã có hành vi vi phạm “giao dịch không đúng thời gian đã đăng ký”.Ngày 30/3/2020, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ký ban hành Quyết định số 94/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Ngô Chí Dũng, có địa chỉ thường trú tại phường Quảng An, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

Theo đó, Chủ tịch VPBank bị phạt 22.500.000 đồng do đã có hành vi vi phạm hành chính: Giao dịch không đúng thời gian đã đăng ký.

Ông Ngô Chí Dũng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, mã chứng khoán: VPB) đăng ký giao dịch mua 8.000.000 cổ phiếu VPB từ ngày 21/11/2018 đến ngày 20/12/2018; tuy nhiên thực tế ông Ngô Chí Dũng đã mua 1.119.000 cổ phiếu VPB vào ngày 21/12/2018.

Trong khoảng thời gian này, giá cổ phiếu VPB giao dịch ổn định quanh vùng 20.500-22.500 đồng/CP. Như vậy, ước tính tổng giá trị cổ phiếu mà ông Dũng đã mua là hơn 196 tỉ đồng, trong đó giá trị chứng khoán mua ngoài thời gian đăng kí là hơn 24 tỉ đồng.

Tính đến cuối năm 2019, Chủ tịch VPBank Ngô Chí Dũng sở hữu hơn 121,6 triệu cổ phiếu VPB, chiếm tỷ lệ 4,81% vốn điều lệ ngân hàng.

Chủ tịch VPBank Ngô Chí Dũng vừa bị UBCKNN phạt hơn 22 triệu đồng.

Chủ tịch VPBank Ngô Chí Dũng vừa bị UBCKNN phạt hơn 22 triệu đồng.

Ngày 13/01/2020, UBCKNN đã ban hành Quyết định số 25/QĐ-XPVPHC - Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Trung Đô. Phạt tiền 350 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Không đăng ký giao dịch chứng khoán.

Công ty Cổ phần Trung Đô bị UBCKNN phạt 350 triệu đồng - Ảnh: TL.

Công ty Cổ phần Trung Đô bị UBCKNN phạt 350 triệu đồng - Ảnh: TL.

Ngày 13/01/2020, UBCKNN đã ban hành Quyết định số 26/QĐ-XPVPHC - Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước. Phạt tiền 300 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Đăng ký giao dịch chứng khoán quá thời hạn trên 12 tháng.

Ngày 13/1/2020, UBCKNN đã ban hành Quyết định số 13/QĐ-XPVPHC - Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Liên doanh quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank. Phạt tiền 60 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Bố trí người chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán thực hiện nghiệp vụ, vị trí mà theo quy định pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề chứng khoán.

Ngày 14/01/2020, UBCKNN đã ban hành Quyết định số 31/QĐ-XPVPHC - Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Xi măng Công Thanh. Phạt tiền 350 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Không đăng ký giao dịch chứng khoán.

Công ty Cổ phần Xi măng Công Thanh bị UBCKNN phạt 350 triệu đồng (ảnh: TL)

Công ty Cổ phần Xi măng Công Thanh bị UBCKNN phạt 350 triệu đồng (ảnh: TL)

Ngày 15/01/2020, UBCKNN đã ban hành Quyết định số 37/QĐ-XPVPHC - Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Bê tông Xây dựng Hà Nội. Số tiền phạt đối với Công ty Cổ phần Bê tông Xây dựng Hà Nội tổng cộng là 370 triệu đồng cho hai hành vi vi phạm hành chính gồm: Không đăng ký giao dịch chứng khoán; Không báo cáo theo quy định pháp luật.

Công ty Cổ phần Bê tông Xây dựng Hà Nội bị UBCKNN phạt tổng công 370 triệu đồng (ảnh: TL).

Công ty Cổ phần Bê tông Xây dựng Hà Nội bị UBCKNN phạt tổng công 370 triệu đồng (ảnh: TL).

Ngày 17/01/2020, UBCKNN đã ban hành Quyết định số 52/QĐ-XPVPHC -  Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông vận tải Việt Nam - Vietravel. Phạt tiền 300 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Đăng ký giao dịch chứng khoán quá thời hạn trên 12 tháng.

Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông vận tải Việt Nam - Vietravel bị UBCKNN phạt 300 triệu đồng (ảnh: TL)

Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông vận tải Việt Nam - Vietravel bị UBCKNN phạt 300 triệu đồng (ảnh: TL)

Ngày 19/2/2020, UBCKNN đã ba hành Quyết định số 54/QĐ-XPVPHC - Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Sông Đà 3. Phạt tiền 85 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Không công bố thông tin theo quy định pháp luật.

Ngày 19/02/2020, UBCKNN dã ban hành Quyết định số 52/QĐ-XPVPHC - Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Tổng công ty lắp máy Việt Nam - CTCP. Phạt tiền 60 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Tổng công ty lắp máy Việt Nam bị UBCKNN phạt 60 triệu đồng (ảnh: TL)

Tổng công ty lắp máy Việt Nam bị UBCKNN phạt 60 triệu đồng (ảnh: TL)

Ngày 19/02/2020, UBCKNN đã ban hành Quyết định số 53/QĐ-XPVPHC - Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Đồng Tâm. Phạt tiền 70 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Ngày 20/01/2020, UBCKNN đã ban hành Quyết định số 59/QĐ-XPVPHC - Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Cảng Quảng Ninh. Phạt tiền 350 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Không đăng ký giao dịch chứng khoán.

Công ty Cổ phần Cảng Quảng Ninh bị UBCKNN phạt 300 triệu đồng.

Công ty Cổ phần Cảng Quảng Ninh bị UBCKNN phạt 300 triệu đồng.

Ngày 22/01/2020, UBCKNN đã ban hành Quyết định số 26/QĐ-XPVPHC - Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT. Phạt tiền tổng cộng 130 triệu đồng cho hai hành vi vi phạm hành chính: Không lưu giữ đầy đủ hồ sơ, tài liệu chứng từ liên quan đến hoạt động của công ty chứng khoán; Bố trí người chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán thực hiện nghiệp vụ, vị trí mà theo quy định pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề chứng khoán.

Ngày 22/01/2020, UBCKNN đã ban hành Quyết định số 25/QĐ-XPVPHC - Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô. Phạt tiền 70 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô bị UBCKNN phạt 70 triệu đồng (ảnh: TL)

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô bị UBCKNN phạt 70 triệu đồng (ảnh: TL)

Ngày 12/02/2020, UBCKNN đã ban hành Quyết định số 33/QĐ-XPVPHC - Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Thép Việt - Ý. Phạt tiền tổng cộng 140 triệu đồng cho hai hành vi vi phạm hành chính: Công bố thông tin không đúng thời hạn, không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật; Vi phạm quy định pháp luật quản trị công ty về giao dịch với người có liên quan của cổ đông.

Ngày 18/02/2020, UBCKNN đã ban hành Quyết định số 100/QĐ-XPVPHC - Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Hanel. Phạt tiền 300 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Đăng ký giao dịch chứng khoán quá thời hạn trên 12 tháng.

Công ty Cổ phần Hanel bị UBCKNN phạt 300 triệu đồng(ảnh: TL)

Công ty Cổ phần Hanel bị UBCKNN phạt 300 triệu đồng(ảnh: TL)

Ngày 10/3/2020, UBCKNN đã ban hành Quyết định số 69/QĐ-XPVPHC - Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần May Phú Thịnh Nhà Bè. Phạt tiền 50 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Ngày 11/3/2020, UBCKNN đã ba hành Quyết định số 72/QĐ-XPVPHC - Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Sử Pán 2. Phạt tiền 60 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Công ty Cổ phần Sử Pán 2 bị UBCKNN phạt 60 triệu đồng (ảnh: TL)

Công ty Cổ phần Sử Pán 2 bị UBCKNN phạt 60 triệu đồng (ảnh: TL)

Ngày 11/3/2020, UBCKNN đã ban hành Quyết định số 73/QĐ-XPVPHC - Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Bao bì Hoàng Thạch. Phạt tiền 85 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng quá thời hạn quy định trên 36 tháng.

Ngày 11/3/2020, UBCKNN đã ban hành Quyết định số 71/QĐ-XPVPHC - Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Tổng Công ty Lương thực miền Nam - CTCP. Phạt tiền 50 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Ngày 17/03/2020, UBCKNN đã ban hành Quyết định số 79/QĐ-XPVPHC - Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Công ty cổ phần LICOGI 14. Phạt tiền 100 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm: Không công bố thông tin theo quy định pháp luật.

Công ty Cổ phần Công ty cổ phần LICOGI 14 bị UBCKNN phạt 100 triệu đồng. Ảnh: TL.

Công ty Cổ phần Công ty cổ phần LICOGI 14 bị UBCKNN phạt 100 triệu đồng. Ảnh: TL.

Ngày 19/3/2020, UBCKNN đã ban hành Quyết định số 82/QĐ-XPVPHC - Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam - CTCP. Phạt tiền 50 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Ngày 20/3/2020, UBCKNN đã ban hành Quyết định số 83/QĐ-XPVPHC - Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Kinh doanh than miền Bắc - Vinacomin. Phạt tiền 50 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Ngày 23/3/2020, UBCKNN đã ban hành Quyết định số 84/QĐ-XPVPHC - Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà và xây dựng Tây Hồ. Phạt tiền 70 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà và xây dựng Tây Hồ bị UBCKNN phạt 70 triệu đồng(ảnh: TL).

Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà và xây dựng Tây Hồ bị UBCKNN phạt 70 triệu đồng(ảnh: TL).

Ngày 27/3/2020, UBCKNN đã ban hành Quyết định số 92/QĐ-XPVPHC - Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty TNHH Quản lý quỹ Manulife Investment (Việt Nam). Phạt tiền 60 triệu đồng vì đã có các hành vi vi phạm hành chính: Công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, UBCKNN cũng ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với hàng loạt các cá nhân khác.

Ngày 06/04/2020, UBCKNN đã ban hành Quyết định số 109/QĐ-XPVPHC - Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Vũ Ngọc Khánh Đạt (Địa chỉ: 317 Phan Đình Phùng, Phường 15, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh). Phạt tiền 31.250.000 đồng (Ba mươi mốt triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng) vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Báo cáo không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của công ty đại chúng và khi không còn là cổ đông lớn của Công ty cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh (mã chứng khoán: KPF).

Ngày 06/04/2020, UBCKNN đã ban hành Quyết định số 111/QĐ-XPVPHC - Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Phạm Thị Lê (Địa chỉ: 311 Lô A5 Chung cư Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh)). Phạt tiền 25.000.000 đồng (Hai mươi lăm triệu) vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Báo cáo không đúng thời hạn khi không còn là cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn.

Ngày 06/04/2020, UBCKNN đã ban hành Quyết định số 110/QĐ-XPVPHC - Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Nguyễn Thị Thu Hương là thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Khoáng sản và vật liệu xây dựng Lâm Đồng (Địa chỉ: C402 Chung cư Nguyễn Lương Bằng, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng). Phạt tiền 40.000.000 đồng (Bốn mươi triệu đồng) Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Không báo cáo về việc dự kiến giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng.

Công ty cổ phần Giấy Việt Trì (ảnh:TL)

Công ty cổ phần Giấy Việt Trì (ảnh:TL)

Ngày 03/4/2020, UBCKNN đã ban hành các quyết định - Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối các cá nhân trong việc mua bán cổ phần của Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì (Mã chứng khoán: GVT) như sau: Quyết định số 240/QĐ-XPVPHC đối với ông Phạm Văn Khánh (địa chỉ: Khu Núi Miếu, TT.Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ). Phạt tiền 62.500.000 đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Không báo cáo khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng;

Quyết định số 105/QĐ-XPVPHC đối với ông Lê Trung Thành là Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Giấy Việt Trì (địa chỉ: Phường Thọ Sơn, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ). Phạt tiền 15.000.000 đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch; Quyết định số 107/QĐ-XPVPHC đối với bà Lê Thị Minh Loan là thành viên Hội đồng quản trị kiêm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì (địa chỉ: Thanh Miếu, Việt Trì, Phú Thọ). Phạt tiền 27.500.000 đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch.

Ngày 30/03/2020, UBCKNN đã ban hành Quyết định số 100/QĐ-XPVPHC - Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Lê Khánh Trình Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường - mã chứng khoán: KTT (địa chỉ: 26/766 đường La Thành, Giảng Võ, Hà Nội)). Phạt tiền: 22.500.000 đồng (hai mươi hai triệu năm trăm nghìn đồng) vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch.

Khánh Trình
Bạn đang đọc bài viết Điểm danh những “án phạt” đáng chú ý của Uỷ ban Chứng khoán gần đây tại chuyên mục Chứng khoán của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Bình luận

Tin liên quan

Gom cổ phiếu quá tay, Chủ tịch VPBank 'xơi' án phạt
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vì đã có hành vi vi phạm “giao dịch không đúng thời gian đã đăng ký”.