Đình chỉ tối đa 90 ngày hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán chứng khoán

16/08/2020, 08:23

TCDN - Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSD) được phép đình chỉ tối đa 90 ngày đối với hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận đối với 7 trường hợp vi phạm.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến Dự thảo Thông tư Hướng dẫn hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán.

Điểm mới của Dự thảo Thông tư là có riêng một Chương về xử lý vi phạm đối với các thành viên.

Theo đó, VSD được áp dụng các hình thức xử lý vi phạm nhắc nhở, khiển trách, đình chỉ hoạt động lưu ký của thành viên lưu ký; đình chỉ hoạt động bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán của thành viên bù trừ; thu hồi Giấy chứng nhận thành viên lưu ký, Giấy chứng nhận chi nhánh hoạt động lưu ký chứng khoán, Giấy chứng nhận thành viên bù trừ đối với thành viên không tuân thủ đúng quy định tại các quy chế hướng dẫn hoạt động nghiệp vụ của VSD.

(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

Dự thảo Thông tư nêu rõ quy định về đỉnh chỉ hoạt động của thành viên. VSD đình chỉ hoạt động lưu ký chứng khoán của thành viên lưu ký theo quy định tại Khoản 1 Điều 60 Luật Chứng khoán.

VSD đình chỉ tối đa 90 ngày đối với hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán sau khi được UBCKNN chấp thuận trong các trường hợp: thường xuyên vi phạm nghĩa vụ của thành viên bù trừ theo quy định của Luật Chứng khoán và Quy chế của VSD; để xảy ra thiếu sót gây thiệt hại nghiêm trọng cho khách hàng; không đóng góp đủ vào Quỹ bù trừ theo yêu cầu trong vòng 10 ngày kể từ ngày hết hạn nộp theo thông báo của VSD; có từ 02 lần trở lên trong 01 tháng hoặc trong 02 tháng liên tiếp bị VSD ra quyết định khiển trách;

Những thành viên không hoàn trả đủ tiền hỗ trợ thanh toán từ Quỹ bù trừ trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày sử dụng; mất khả năng thanh toán với nghĩa vụ thanh toán thiếu hụt vượt quá tổng số dư tài sản ký quỹ có thể sử dụng tại thời điểm xác định mất khả năng thanh toán và số dư tài sản đóng góp Quỹ bù trừ của chính thành viên bù trừ đó; không nộp đủ tiền dịch vụ liên quan đến hoạt động bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo quy định pháp luật cho VSD trong vòng 30 ngày kể từ ngày hết hạn nộp theo thông báo của VSD cũng sẽ bị đình chỉ 90 ngày.

Nếu được thông qua, dự kiến Thông tư này có hiệu lực từ đầu năm 2021 và thay thế cho Thông tư số 05/2015/TT-BTC ngày 15/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán.

Chi tiết Dự thảo Thông tư xem tại đây

T. Phương
Bạn đang đọc bài viết Đình chỉ tối đa 90 ngày hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán chứng khoán tại chuyên mục Chứng khoán của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Bình luận

Tin liên quan

Thị trường chứng khoán tuần 10-14/8: Không nên mua bằng mọi giá
Thị trường tuần qua đã lấy được mốc 830 điểm, xu hướng VN-Index sẽ lại dao động trong vùng 830 – 870 điểm. Theo nhận định của chuyên gia, nhà đầu tư không cần phải nhanh chóng mua cổ phiếu bằng mọi giá, thay vào đó chờ đợi cổ phiếu giao dịch cân bằng trở lại.