Doanh nghiệp chế xuất được hoàn thuế nộp thừa trong giai đoạn xây dựng?

19/11/2020, 10:06

TCDN - Đó là một trong những nội dung đang được xây dựng trong Dự thảo Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Bộ Tài chính cho hay, đến nay Bộ Tài chính tiếp tục nhận được các kiến nghị, vướng mắc của các doanh nghiệp, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố liên quan đến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 134/2016/NĐ-CP. Để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và tạo thuận lợi thu hút nguồn vốn đầu tư FDI mới, Bộ Tài chính tiếp tục đề xuất sửa đổi tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Về bổ sung điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan đối với khu phi thuế quan là doanh nghiệp chế xuất (DNCX) và áp dụng chính sách thuế đối với DNCX.

Nhiều vấn đề thuế phát sinh trong thực tế của các doanh nghiệp chế xuất cần được sửa đổi. (Ảnh minh họa)

Nhiều vấn đề thuế phát sinh trong thực tế của các doanh nghiệp chế xuất cần được sửa đổi. (Ảnh minh họa)

Theo Bộ Tài chính, thực tế hiện nay phát sinh 2 vướng mắc: vướng mắc về việc xác nhận khả năng đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan theo quy định tại khoản 1 Điều 30 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP. Vướng mắc về việc áp dụng cơ chế thực hiện đối với doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nhưng chưa được công nhận là doanh nghiệp chế xuất.

Dự thảo Bộ Tài chính nêu rõ, hiện nay, một số doanh nghiệp đã được cơ quan đăng ký đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong đó ghi rõ khi đáp ứng đủ điều kiện về doanh nghiệp chế xuất theo quy định của pháp luật Việt Nam thì mới được công nhận là doanh nghiệp chế xuất hoặc doanh nghiệp được áp dụng cơ chế đối với khu chế xuất theo quy định của pháp luật. Vì vậy, các doanh nghiệp chưa được cơ quan hải quan xác nhận về khả năng đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan nên chưa được áp dụng chính sách thuế đối với khu phi thuế quan.

Do đó, khi nhập khẩu hàng hoá trong giai đoạn xây dựng nhà máy, doanh nghiệp vẫn phải thực hiện kê khai nộp thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng theo quy định. Đồng thời, khi doanh nghiệp đã được cơ quan hải quan xác nhận là đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan thì các DNCX này cũng không thuộc đối tượng được hoàn thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng đã nộp trong quá trình xây dựng dự án (do không thuộc các trường hợp được hoàn thuế nhập khẩu theo quy định của Luật thuế số 107 và không được hoàn thuế giá trị gia tăng theo quy định pháp luật thuế giá trị gia tăng).

Dự thảo Bộ Tài chính đưa ra 2 phương án sửa đổi. Phương án 1: Doanh nghiệp chế xuất đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản của cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành và đang trong quá trình xây dựng nhưng chưa được áp dụng chính sách khu phi thuế quan từ thời điểm cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản xác nhận của cơ quan đăng ký đầu tư, doanh nghiệp được xử lý số thuế nộp thừa đối với số tiền thuế đã nộp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Phương án 2 giữ nguyên nội dung doanh nghiệp chế xuất đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản của cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành và đang trong quá trình xây dựng thì thực hiện theo các thủ tục quy định tại khoản 4 Điều này.

Tuy nhiên, Bộ Tài chính cho rằng, nếu thực hiện theo phương án 1 đảm bảo xử lý triệt để các vướng mắc trên thực tế như đã nêu trên. Hiện nay, có một số doanh nghiệp đã nộp thuế nhập khẩu và thuế GTGT nhưng chưa được hưởng chính sách thuế của khu phi thuế quan. Khi cho phép các doanh nghiệp này được xử lý hoàn trả thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng nếu đáp ứng các điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan sẽ đảm bảo công bằng với các DNCX khác đã được hưởng chính sách ưu đãi khu phi thuế quan ngay từ khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản của cơ quan đăng ký đầu tư.

Với phương án 2, sẽ không phải hoàn trả số thuế doanh nghiệp đã nộp do chưa được hưởng chính sách thuế của khu phi thuế quan nhưng sẽ gặp phản ứng khiếu nại của các doanh nghiệp. Hiện nay Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc, Nhật Bản…đã kiến nghị lên Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam (VBF) và Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời phương án này chưa xử lý được hết các tồn tại đang phát sinh hiện nay nên có thể sẽ phải tiếp tục trình Thủ tướng Chính phủ để xem xét miễn thuế, hoàn thuế cho các doanh nghiệp đã được xác nhận là DNCX.

Nội dung chi tiết dự thảo xem tại đây.

Thanh Phương
Bạn đang đọc bài viết Doanh nghiệp chế xuất được hoàn thuế nộp thừa trong giai đoạn xây dựng? tại chuyên mục Thuế & cuộc sống của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Bình luận

Tin liên quan

Chưa nộp thuế vẫn đưa hàng từ khu chế xuất ra thị trường tiêu thụ
Một số doanh nghiệp lợi dụng quy định không triển khai lực lượng hải quan giám sát trực tiếp tại cổng ra, vào các khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất để đưa hàng hóa là nguyên vật liệu của doanh nghiệp chế xuất, thuộc diện miễn thuế vào thị trường nội địa để tiêu thụ, với phương thức, thủ đoạn tinh vi.