Doanh nghiệp "than" khó lập hóa đơn giảm thuế GTGT, Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi

03/04/2022, 08:03

TCDN - Doanh nghiệp tốn kém khi thực hiện các chính sách giảm thuế GTGT, Bộ Tài chính đang đề xuất sửa đổi nội dung lập hóa đơn để tháo gỡ vướng mắc trong việc lập hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ cho doanh nghiệp.

Bộ Tài chính đang có Tờ trình về Dự thảo Nghị định sửa đổi khoản 4 Điều 1 Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/1/2022 quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Theo Bộ Tài chính, trong quá trình thực hiện các doanh nghiệp cho rằng: quy định phải lập hóa đơn riêng cho hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế GTGT thì mới được áp dụng thuế suất 8% theo phản ánh của doanh nghiệp là làm tăng chi phí của doanh nghiệp (tăng chi phí thời gian của kế toán và chi phí sử dụng hóa đơn vì đối với cùng một khách hàng, thay vì lập 1 hóa đơn ghi nhiều thuế suất khác nhau (5%, 8%, 10%) thì doanh nghiệp phải lập 2 hóa đơn: 1 hóa đơn ghi thuế suất 8% và 1 hóa đơn ghi các thuế suất khác (5%, 10%).

Nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn khi lập hóa đơn giảm thuế GTGT.

Nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn khi lập hóa đơn giảm thuế GTGT.

Tại Tp.HCM, hệ thống siêu thị Coopmart phản ánh trong một ngày hệ thống sử dụng trên 10.000 hóa đơn điện tử, phần mềm hóa đơn điện tử cho phép tách riêng nhiều thuế suất trên 1 hóa đơn, các siêu thị đã xuất hóa đơn điện tử ghi nhiều mức thuế suất khác nhau nay phải tách riêng thì rất tốn kém chi phí của doanh nghiệp.

Tại Hải Phòng, Công ty cấp nước thực hiện thu tiền nước trên toàn địa bàn thành phố Hải Phòng, nội dung hóa đơn hiện có 2 khoản thu: khoản thu tiền nước (thuế suất 5%) và khoản thu hộ tiền dịch vụ thoát nước cho thành phố (thuế suất 10%), số hóa đơn lập giao cho khách hàng trung bình 1 tháng là 400.000 số hóa đơn. Nếu phải lập hóa đơn riêng cho khoản thu hộ tiền dịch vụ thoát nước (được áp dụng 8%) thì số hóa đơn lập 1 tháng sẽ tăng lên gấp 2 lần.

Ngoài ra, tiền dịch vụ thoát nước xác định căn cứ vào số nước tiêu thụ trong tháng nên việc tách hóa đơn sẽ khó khăn trong việc đối chiếu, kiểm tra; khó khăn trong việc thu tiền nước và tiền phí thoát nước từ phía khách hàng; chưa kể phát sinh rất lớn các chi phí về nâng cấp, sửa đổi phần mềm hóa đơn, phần mềm kế toán, nhân lực đi kèm…

Đối với doanh nghiệp kinh doanh theo hình thức siêu thị, trung tâm thương mại, các đại lý vận tải biển có phát sinh các khoản thu hộ cước vận tải, các khoản phí D/0, THC, CFS,… cũng gặp khó khăn tương tự.

Bộ Tài chính đánh giá, trên thực tế, mẫu hóa đơn của doanh nghiệp, chỉ tiêu thuế suất được thiết kế theo dạng cột nên cơ sở kinh doanh có thể lập nhiều mức thuế suất khác nhau trên cùng một hóa đơn, trong đó có hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng được giảm thuế. Việc phải lập hóa đơn riêng cho hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế thì mới được giảm thuế như phản ánh sẽ gây tốn kém về thời gian cũng như đơn chi phí của doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp sử dụng nhiều hóa đơn trong ngày như hệ thống siêu thị.

Trường hợp nếu doanh nghiệp thấy khó khăn khi tách hóa đơn riêng cho hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế nên không lập hóa đơn riêng cho hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế thì người tiêu dùng lại không thụ hưởng lợi ích chính sách, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người tiêu dùng.

Để tháo gỡ vướng mắc trong việc lập hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế GTGT, đảm bảo phù hợp với các nội dung trên hóa đơn, dự thảo Nghị định sửa đổi khoản 4, điều 1 của Nghị định số 15/2022/NĐ-CP: “Trường hợp cơ sở kinh doanh bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ áp dụng các mức thuế suất khác nhau thì trên hóa đơn phải ghi rõ thuế suất hoặc mức tỷ lệ % tính thuế GTGT được giảm của từng hàng hóa, dịch vụ theo quy định tại khoản 3 Điều này”.

Dự thảo Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Đồng thời quy định điều khoản xử lý hồi tố cho các trường hợp không lập hóa đơn riêng từ ngày 1/2/2022 đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế GTGT: “Trường hợp từ ngày 1/2/2022 đến ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, cơ sở kinh doanh đã thực hiện theo quy định tại Điều 1 Nghị định này thì không phải điều chỉnh lại hóa đơn và không bị xử phạt vi phạm hành chính”.

An Nhiên
Bạn đang đọc bài viết Doanh nghiệp "than" khó lập hóa đơn giảm thuế GTGT, Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi tại chuyên mục Thuế & cuộc sống của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Bình luận

Tin liên quan

Ngành Thẩm định giá có được giảm thuế GTGT?
Hội Thẩm định giá Việt Nam cho rằng, hiện nay ngành nghề Thẩm định giá được xếp vào Mã ngành 7490. Tuy nhiên, trong phụ lục những ngành giảm thuế GTGT từ 10% xuống 8% theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP của Chính phủ không có danh sách Mã 7490.