FPT dự kiến lãi 6.210 tỷ đồng trong 2021

17/03/2021, 14:42

TCDN - Năm 2021, tập đoàn FPT kỳ vọng cán mốc lợi nhuận trước thuế 6.210 tỷ đồng - mức cao nhất kể từ khi thành lập đến nay.

Năm 2020, tổng doanh thu hợp nhất toàn Tập đoàn đạt 29.830 tỷ đồng, tăng trưởng 7,6% và lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 5.263 tỷ đồng, tăng 12,8% so với năm 2019 và đạt tương ứng 92% kế hoạch doanh thu, 95% kế hoạch lợi nhuận (kế hoạch được đặt ra trước kỳ ĐHĐCĐ năm 2020 và đã được điều chỉnh theo tình hình dịch bệnh).

Theo tài liệu ĐHCĐ, năm 2021, ban lãnh đạo FPT đặt kế hoạch doanh thu 34.720 tỷ đồng, tăng 16,4% so với mức thực hiện năm 2020. Lợi nhuận trước thuế mục tiêu tăng 18% lên 6.210 tỷ đồng - mức đỉnh lợi nhuận kể từ khi thành lập.

Ngoài ra, tập đoàn cũng trình ĐHĐCĐ phương án trả phần cổ tức còn lại của năm 2020 với tỷ lệ 10% bằng tiền mặt và 15% bằng cổ phiếu (tỷ lệ 20:3), dự kiến tiến hành trong quý II/2021 nếu được đại hội phê duyệt.

Về chính sách trả cổ tức bằng tiền mặt 2021, tương tự như năm 2020, ban lãnh đạo FPT tiếp tục đề xuất tỷ lệ cổ tức bằng tiền là 20%.

fpt-1-1919

HĐQT FPT cũng trình ĐHCĐ phương án bán 82.376 cổ phiếu quỹ cho cán bộ nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với giá bán bằng mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phiếu.

Những cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 3 năm kể từ ngày hoàn tất giao dịch bán cổ phiếu quỹ, dự kiến tiến hành trong năm 2021 sau khi được đại hội và cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.

Đáng chú ý, trong tờ trình thù lao của thành viên HĐQT FPT, năm 2020 ban lãnh đạo tập đoàn bao gồm Chủ tịch HĐQT Trương Gia Bình, Phó Chủ tịch HĐQT Bùi Quang Ngọc, Ủy viên HĐQT Hà Cao Bảo đều hưởng mức thù lao 0 đồng.

Cụ thể, thù lao của HĐQT, BKS, BĐH được công bố công khai trong Báo cáo thường niên/Báo cáo tài chính của tập đoàn. Việc chi trả thù lao của HĐQT và BKS tuân thủ theo đúng quy định tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và Nghị quyết số 01.03-2020/NQ- HĐQTFPT ngày 11/03/2020 của HĐQT với mức lương và thù lao cho các thành viên HĐQT là 16,51 tỷ đồng và mức thưởng không quá 0,49% trên tổng LNTT của Tập đoàn.

Thù lao và chi phí hoạt động của BKS là 1,42 tỷ đồng. Trong năm 2020, thực chi mức lương và thù lao cho thành viên HĐQT là 16,28 tỷ đồng, thù lao và chi phí hoạt động của BKS là 1,25 tỷ đồng. Về thông tin thu nhập của Ban Điều hành, Tập đoàn đã thực hiện công bố trong Báo cáo tài chính năm theo quy định.

PV
Bạn đang đọc bài viết FPT dự kiến lãi 6.210 tỷ đồng trong 2021 tại chuyên mục Tài chính của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Tin liên quan