Hà Nội muốn thu hơn 1.400 nghìn tỷ đồng vào ngân sách trong 5 năm tới

22/04/2021, 14:31

TCDN - Trong giai đoạn 2021 - 2025 dự kiến tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn TP Hà Nội khoảng 1.405 nghìn tỷ đồng. Dự kiến tổng chi ngân sách địa phương khoảng 613,7 nghìn tỷ đồng.

Dự kiến tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn TP Hà Nội khoảng 1.405 nghìn tỷ đồng trong giai đoạn 2021 - 2025.

Dự kiến tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn TP Hà Nội khoảng 1.405 nghìn tỷ đồng trong giai đoạn 2021 - 2025.

Theo dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021 - 2025 của TP Hà Nội, đến năm 2025, Thủ đô sẽ được xây dựng, phát triển nhanh và bền vững theo hướng đô thị xanh, thành phố thông minh, hiện đại, có sức cạnh tranh cao trong nước và khu vực; tạo bước chuyển căn bản sang mô hình tăng trưởng dựa trên cơ sở sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tiến bộ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; cơ bản hoàn thành mục tiêu công nghiệp hóa, GRDP/người đạt 8.300 - 8.500 USD.

Các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025: Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân giai đoạn 2021 - 2025: 7,5%-8,0%; Cơ cấu kinh tế theo hướng Dịch vụ 65,0% - 65,5%, Công nghiệp và xây dựng 22,5% - 23,0%, Nông, lâm nghiệp và thủy sản 1,4% - 1,6%; Tỷ trọng kinh tế số trong GRDP khoảng 30%; Tốc độ tăng năng suất lao động từ 7,0% - 7,5%...

Về quy hoạch, đô thị, nông thôn và môi trường, tỷ lệ huyện đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) đạt 100%; tỷ lệ xã đạt chuẩn NTM nâng cao là 40%, NTM kiểu mẫu là 20%; hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM cấp thành phố; tỷ lệ diện tích phủ kín của các quy hoạch chung, quy hoạch phân khu là 100%; tỷ lệ hộ dân thành thị và nông thôn được cung cấp nước sạch là 100%; tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị và nông thôn bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn là 100%; tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý 50-55%; tỷ lệ vận tải hành khách công cộng là 30-35%...

Dự thảo kế hoạch cũng nêu rõ một số cân đối lớn cần đảm bảo. Cụ thể, tổng thu NSNN trên địa bàn TP giai đoạn 2021-2025 dự kiến khoảng 1.405 nghìn tỷ đồng. Dự kiến tổng chi ngân sách địa phương khoảng 613,7 nghìn tỷ đồng. Thành phố sẽ từng bước cơ cấu lại chi ngân sách nhà nước theo hướng tiết kiệm, hiệu quả; giảm dần tỷ trọng chi thường xuyên, phấn đấu đến năm 2025 ở mức khoảng 50% tổng chi ngân sách địa phương; tập trung nguồn lực, bố trí cho chi đầu tư phát triển từ NSNN ở mức hợp lý.

Đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao công nghệ; năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0; cải thiện chỉ số sáng tạo của Thành phố... nhằm nâng cao mức đóng góp trong tăng trưởng. Ưu tiên sử dụng công nghệ hiện đại, sạch và thân thiện với môi trường, công nghệ rô-bốt (Robotics), trí tuệ nhân tạo (AI), internet vạn vật (IoT), dữ liệu lớn (Big Data), công nghệ viễn thông 5G, điện toán đám mây, công nghệ tài chính (FinTech), công nghệ chuỗi khối (Blockchain), in 3D...

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh nhấn mạnh, dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021 - 2025 bắt đầu được xây dựng từ tháng 8/2020 song song với quá trình dự thảo Báo cáo chính trị phục vụ Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ 17 và 10 Chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy. 

Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021 - 2025 là một nội dung quan trọng nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ 17 và 10 chương trình của Thành ủy nhiệm kỳ 2021 - 2025.

An Nhiên
Bạn đang đọc bài viết Hà Nội muốn thu hơn 1.400 nghìn tỷ đồng vào ngân sách trong 5 năm tới tại chuyên mục Thuế & cuộc sống của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Tin liên quan

Năm 2020, quy mô GRDP của Hà Nội ước đạt hơn 43 tỷ USD
Quy mô GRDP (tổng sản phẩm trên địa bàn) của Hà Nội năm 2020 ước đạt 1,024 triệu tỷ đồng, khoảng 43,5 tỷ USD; GRDP bình quân đầu người ước đạt 5.250 USD, tăng 1,43 lần so với năm 2015, gấp 1,9 lần bình quân cả nước.
Hà Nội phấn đấu GRDP bình quân/người đạt 8.500 USD vào năm 2025
Các chỉ tiêu kinh tế cụ thể đến năm 2025 được Hà Nội đặt ra: tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân giai đoạn 2021 - 2025 đạt 7,5-8,0%; GRDP bình quân/ người: 8.300-8.500 USD; vốn đầu tư phát triển toàn xã hội: 3,1-3,2 triệu tỷ đồng.
Hà Nội thu ngân sách 3 tháng đạt hơn 67,7 nghìn tỷ đồng
Cục Thuế Hà Nội cho biết, quý I năm 2021 thu ngân sách nhà nước đạt hơn 67.730 tỷ đồng (không kể thu từ cổ tức, lợi nhuận còn lại), đạt 31,2% dự toán pháp lệnh, đạt 29,1% dự toán Thành phố giao, tăng 0,6% so cùng kỳ mặc dù dịch Covid-19 xuất hiện trở lại tại Hà Nội vào cuối tháng 1.