Hà Nội triển khai kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2020

11/12/2019, 19:47

TCDN - Chiều 11-12, UBND thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch kinh tế - xã hội, dự toán thu - chi ngân sách, tổng biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2020.

Dự hội nghị có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hoàng Trung Hải; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung; lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Thường trực HĐND, UBND thành phố, các sở, ban, ngành và 30 quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội.

Mở đầu hội nghị, Chánh Văn phòng UBND thành phố Vũ Đăng Định công bố Quyết định của UBND thành phố về giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2020. Trong đó, UBND thành phố yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã giao đúng, đủ các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, bảo đảm không thấp hơn các chỉ tiêu thành phố giao; giao dự toán thu ngân sách bảo đảm không thấp hơn dự toán thành phố giao, đối với các khoản thu cao hơn thì phải bảo đảm tính khả thi trong tổ chức thực hiện, nhất là khoản thu tiền sử dụng đất...

Hướng dẫn và lưu ý một số nội dung liên quan, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Mạnh Quyền cho biết, năm 2020, thành phố có 27 chỉ tiêu kế hoạch, bao gồm: Chỉ tiêu về thu, chi ngân sách; chỉ tiêu về biên chế hành chính, sự nghiệp và 25 chỉ tiêu kinh tế - xã hội, nhiều hơn 3 chỉ tiêu so với Nghị quyết của HĐND thành phố và kế hoạch năm 2019 (chỉ tiêu giường bệnh/vạn dân; bác sĩ/vạn dân và tỷ lệ vận chuyển hành khách công cộng).

Hoang-trung-hai-1

Để hoàn thành kế hoạch năm 2020, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016-2020, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho rằng, các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã cần tập trung thực hiện tốt các chỉ tiêu khó, như: Tăng trưởng GRDP từ 7,5% trở lên; 100% cụm công nghiệp có trạm xử lý nước thải; 100% hộ dân được cung cấp nước sạch; tỷ lệ vận tải hành khách công cộng và chỉ tiêu số giường bệnh/vạn dân, số bác sĩ/vạn dân.

Ngoài ra, các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã cần xây dựng chương trình hành động năm 2020, nêu rõ giải pháp trọng tâm, phân công thực hiện và tiến độ cụ thể của từng nhiệm vụ; gửi báo cáo về Văn phòng UBND thành phố và Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 18-12-2019.

Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Việt Hà cho biết, chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố được HĐND thành phố giao là 278.805 tỷ đồng, tăng 5,3% so với ước thực hiện năm 2019. Dự toán chi ngân sách địa phương (không kể chi trả nợ gốc) năm 2020 là 103.203 tỷ đồng.

Để thực hiện thắng lợi dự toán ngân sách năm 2020, Sở Tài chính đề nghị các sở, ban, ngành và các quận, huyện, thị xã phân bổ và giao dự toán thu, chi cho các đơn vị trực thuộc trước ngày 31-12-2019. Dự toán chi phải bảo đảm khớp đúng dự toán được giao về tổng mức và chi tiết theo từng lĩnh vực chi.

Đồng chí Nguyễn Việt Hà lưu ý khi phân bổ dự toán ngân sách, các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và nguyên tắc HĐND và UBND thành phố đã thống nhất. Đó là triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, rà soát kỹ các nhiệm vụ chi ngoài định mức khoán chi, không bố trí dự toán cho các nhiệm vụ chưa thật sự cấp bách. Ngoài ra, các sở, ban, ngành và các địa phương tiếp tục thực hiện cơ chế tài chính tạo nguồn cải cách tiền lương, bố trí chi thực hiện cải cách tiền lương theo quy định của Chính phủ.

Giám đốc Sở Nội vụ Vũ Thu Hà, Cục trưởng Cục Thuế thành phố Mai Sơn, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố Nguyễn Thị Thanh Hương cũng đã báo cáo, lưu ý những giải pháp trọng tâm liên quan nhằm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ còn lại của năm 2019 và năm 2020.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành, quận, huyện, thị xã triển khai việc giao kế hoạch tới các đơn vị trực thuộc; khẩn trương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, quyết liệt thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ngay từ ngày đầu, tháng đầu của năm 2020.

Đồng chí Nguyễn Đức Chung kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, công nhân viên, người lao động toàn thành phố phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ, kỷ cương, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020, kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016-2020.

PV (t/h)
Bạn đang đọc bài viết Hà Nội triển khai kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2020 tại chuyên mục Tin tức của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Bình luận

Tin liên quan

Rút giấy phép 2 công ty xuất khẩu lao động
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa quyết định thu hồi giấy phép đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài đối với Cty Quốc tế Nhật Minh và Cty Cổ phần xuất nhập khẩu Tổng hợp II do không đủ điều kiện duy trì hoạt động theo yêu cầu của Luật người lao động đi làm việc ở nước ngoài.