Hết năm, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư chỉ đạt 67%

04/01/2023, 13:43

TCDN - Bộ Tài chính cho biết, tỷ lệ ước giải ngân 12 tháng năm 2022 đạt 67,27% kế hoạch. Nếu so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, thì tỷ lệ giải ngân đạt 75,11%, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2021 (77,30%); trong đó vốn trong nước đạt 77,74%, vốn nước ngoài đạt 33,65%.

Có 12 Bộ và 17 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt trên 80%. Một số Bộ ngành, địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt cao gồm: Hội Nhà văn (100%), Thanh tra Chính phủ (100%), Liên minh các Hợp tác xã Việt Nam (100%), Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam (99,47%), Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam (92,62%), Ninh Bình (96,7%), Hà Nam (94,3%), Bình Định (93,6%), Kiên Giang (90,6%), Phú Thọ (90,3%)…

Có 28/52 Bộ và 16/63 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 65%, trong đó có 17 Bộ và 07 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới 30%. Một số Bộ, địa phương nếu chưa tính phần kế hoạch năm 2022 mới được Thủ tướng Chính phủ giao bổ sung từ tháng 10/2022 thì tỷ lệ giải ngân sẽ đạt cao hơn mức bình quân chung của cả nước (67,08%) như: Hội Nông dân Việt Nam (79,59%), Ngân hàng Chính sách xã hội (88,45%), Văn phòng Chính phủ (67,71%), tỉnh Sơn La (70,79%), tỉnh Hà Giang (69,72%)…

Hết năm, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư chỉ đạt 67%.

Hết năm, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư chỉ đạt 67%.

Về tình hình triển khai phân bổ chi tiết kế hoạch vốn, theo Bộ Tài chính có 4/52 bộ, cơ quan trung ương và 2/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chưa phân bổ hết vốn kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ giao.

Tổng số vốn đã phân bổ là 624.448,641 tỷ đồng, đạt 107,65% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ đã giao (580.046,834 tỷ đồng). Số vốn chưa phân bổ chi tiết là 23.263,378 tỷ đồng, chiếm 4,01% kế hoạch.

Về giải ngân tổng vốn kế hoạch (699.464,656 tỷ đồng): Lũy kế thanh toán từ đầu năm đến 30/11/2022 là 360.186,36 tỷ đồng, đạt 51,49% kế hoạch. Ước thanh toán từ đầu năm đến 31/12/2022 là 468.332,99 tỷ đồng, đạt 66,96% kế hoạch. Trong đó:

Vốn kế hoạch các năm trước kéo dài sang năm 2022 (51.752,637 tỷ đồng): Lũy kế thanh toán từ đầu năm đến 30/11/2022 là 20.997,82 tỷ đồng, đạt 40,57% kế hoạch. Ước thanh toán từ đầu năm đến 31/12/2022 là 32.643,02 tỷ đồng, đạt 63,08% kế hoạch. 

Vốn kế hoạch năm 2022 (647.712,019 tỷ đồng): Lũy kế thanh toán từ đầu năm đến 30/11/2022 là 339.188,54 tỷ đồng, đạt 52,37% kế hoạch và đạt 58,48% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, cùng kỳ năm 2021 đạt 55,75% kế hoạch và đạt 63,88% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Ước thanh toán từ đầu năm đến 31/12/2022 là 435.689,97 tỷ đồng, đạt 67,27% kế hoạch, đạt 75,11% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, cùng kỳ năm 2021 đạt 67,46% kế hoạch và đạt 77,30% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Hải Đăng
Bạn đang đọc bài viết Hết năm, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư chỉ đạt 67% tại chuyên mục Tài chính của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Tin liên quan

19 bộ và 3 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới 30%
Theo Bộ Tài chính, tính đến hết tháng 10 có 11 bộ và 25 địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 55%, 30/52 bộ và 17/63 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 45%, trong đó có 19 bộ và 3 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới 30%.
Thủ tướng yêu cầu cho vay, giải ngân nhanh đối với doanh nghiệp, dự án bất động sản
Thủ tướng yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo cho vay, giải ngân nhanh chóng, đúng trọng tâm, trọng điểm, đúng đối tượng đối với các doanh nghiệp, dự án bất động sản đủ điều kiện theo đúng quy định của pháp luật; ưu tiên cho vay các loại hình bất động sản phục vụ mục đích sản xuất, kinh doanh...