Hỗ trợ cải thiện nhà ở đối với người có công giai đoạn 2021-2025

24/12/2021, 14:55

TCDN - Chính phủ đồng ý với kiến nghị của Bộ Xây dựng về việc xây dựng chính sách hỗ trợ cải thiện nhà ở đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ giai đoạn 2021 – 2025.

Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8622/VPCP-CN ngày 24/11/2021 về tổng kết chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg đối với việc hỗ trợ cải thiện nhà ở đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ giai đoạn 2021-2025.

images1319251_trang7A_3

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đồng ý với kiến nghị của Bộ Xây dựng về việc xây dựng chính sách hỗ trợ cải thiện nhà ở đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ giai đoạn 2021 - 2025.

Đồng thời, giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ quan liên quan và các địa phương:

Xây dựng Đề án hỗ trợ cải thiện nhà ở đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ giai đoạn 2021-2025, xác định rõ phạm vi, nội dung, đối tượng hưởng, chế độ hỗ trợ, nguyên tắc hỗ trợ và mức hỗ trợ cho các địa phương, đảm bảo tổng mức vốn thực hiện Đề án nằm trong tổng mức vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 được cấp có thẩm quyền quyết định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Ngoài ra, trong việc tổ chức thực hiện chính sách mới về hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở trong thời gian tới đẩy mạnh xã hội hóa, kết hợp giữa chính sách hỗ trợ của Nhà nước với sự tham gia hỗ trợ của cộng đồng, đoàn thể, doanh nghiệp, cá nhân để tăng mức kinh phí hỗ trợ nhằm nâng cao chất lượng nhà ở cho người có công với cách mạng.

PV
Bạn đang đọc bài viết Hỗ trợ cải thiện nhà ở đối với người có công giai đoạn 2021-2025 tại chuyên mục Tin tức của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Tin liên quan

Tỉnh An Giang thực hiện tốt chính sách đối với người có công
Tỉnh An Giang đã tập trung thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách đối với người có công theo quy định; thẩm định, giải quyết đúng quy trình hồ sơ đề nghị xác nhận và hưởng chế độ người có công; đẩy mạnh phong trào chăm lo đời sống người có công với cách mạng…