Hơn 200 nghìn tỷ đồng trái phiếu chính phủ được huy động trong năm 2022

28/12/2022, 10:06
báo nói -

TCDN - Tính đến hết ngày 20/12/2022, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 203.222 tỷ đồng, kỳ hạn phát hành trái phiếu chính phủ (TPCP) bình quân 12,67 năm; lãi suất phát hành TPCP bình quân 3,41%/năm và kỳ hạn còn lại bình quân danh mục TPCP 9,09 năm.

Theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước (KBNN), tính đến hết ngày 20/12/2022, lũy kế thu ngân sách nhà nước (NSNN) trong cân đối đạt 1.727.511 tỷ đồng, bằng 122,37% so với dự toán năm 2022 được giao, trong đó thu NSTW đạt 121,48% so với dự toán; thu ngân sách địa phương đạt 123,35% so với dự toán.

Đồng thời, hệ thống KBNN đã thực hiện kiểm soát chi đạt 895.195 tỷ đồng, bằng 80,5% dự toán chi thường xuyên năm 2022 của ngân sách nhà nước qua KBNN không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng. Đối với dự toán chi thường xuyên năm 2022 của ngân sách nhà nước qua KBNN đã bao gồm cải cách tiền lương và tinh giảm biên chế và dự toán từ năm trước chuyển sang là 1.112.194 tỷ đồng.

Hơn 200 nghìn tỷ đồng trái phiếu chính phủ được huy động trong năm 2022. (Ảnh minh họa)

Hơn 200 nghìn tỷ đồng trái phiếu chính phủ được huy động trong năm 2022. (Ảnh minh họa)

Thông qua công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước, hệ thống KBNN đã phát hiện 908.614 khoản chi chưa đủ điều kiện thanh toán theo quy định, đã yêu cầu bổ sung các thủ tục cần thiết. Số thực từ chối thanh toán là 4.207 món, tương đương với 451 tỷ đồng.

Tính đến ngày 20/12/2022, lũy kế vốn đầu tư công năm 2022 kiểm soát, thanh toán qua KBNN là 403.160,6 tỷ đồng, bằng 67,9% tổng nguồn vốn thuộc kế hoạch vốn (KHV) kéo dài và kế hoạch năm 2022 Thủ tướng Chính phủ giao, kiểm soát chi qua KBNN (kế hoạch là 593.708 tỷ đồng), bằng 60,9% tổng nguồn vốn thuộc KHV kéo dài và KHV 2022 Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh giao, kiểm soát chi qua KBNN (kế hoạch là 661.477,8 tỷ đồng).

Thông qua công tác kiểm soát chi đầu tư, hệ thống KBNN đã phát hiện 90.932 khoản chi chưa đủ điều kiện thanh toán theo quy định, đã yêu cầu bổ sung các thủ tục cần thiết. Số thực từ chối thanh toán là 934 món, tương đương với 60,1 tỷ đồng.

Trong năm 2022, công tác điều hành ngân quỹ nhà nước đạt hiệu quả tốt, tính đến ngày 20/12/2022, KBNN đã tạm nộp vào NSTW 1.200 tỷ đồng từ nguồn thu hoạt động nghiệp vụ. Dự kiến năm 2022, tổng số tiền nộp vào ngân sách nhà nước từ nguồn thu nghiệp vụ của KBNN lên tới gần 15.700 tỷ đồng.

Trong năm 2022, KBNN đã phát hành TPCP với khối lượng đáp ứng nhu cầu bù đắp bội chi và trả nợ gốc đến hạn của NSTW, phù hợp với khả năng thu của NSTW và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, duy trì hoạt động của thị trường TPCP; tập trung phát hành trái phiếu chính phủ kỳ hạn dài từ 5 năm trở lên nhằm tiếp tục tái cơ cấu danh mục nợ TPCP, góp phần bảo đảm an toàn, bền vững nợ công theo chủ trương của Đảng và Quốc hội; điều hành lãi suất phát hành TPCP phù hợp với nguyên tắc thị trường và định hướng điều hành chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ của Chính phủ.

Tính đến hết ngày 20/12/2022, KBNN đã huy động được 203.222 tỷ đồng, kỳ hạn phát hành TPCP bình quân 12,67 năm; lãi suất phát hành TPCP bình quân 3,41%/năm và kỳ hạn còn lại bình quân danh mục TPCP 9,09 năm. Hoạt động thị trường trái phiếu chính phủ được duy trì thường xuyên, đảm bảo khả năng huy động vốn của ngân sách trung ương và làm tham chiếu cho thị trường vốn.

Hải Nam
Bạn đang đọc bài viết Hơn 200 nghìn tỷ đồng trái phiếu chính phủ được huy động trong năm 2022 tại chuyên mục Tài chính của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Bình luận

Tin liên quan