Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII bị trả về do chưa đáp ứng yêu cầu

16/09/2023, 12:54
báo nói -

TCDN - Phó thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Công Thương hoàn thiện lại kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII do chưa đáp ứng yêu cầu.

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt thông báo kết luận của Phó thủ tướng Trần Hồng Hà tại cuộc họp về dự thảo kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 (Quy hoạch điện VIII).

Kết luận nêu rõ: Mặc dù đã rất nỗ lực, cố gắng trong quá trình xây dựng, hoàn thiện, song dự thảo kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện 8 được Bộ Công Thương trình Thủ tướng vẫn chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu chi tiết để triển khai khả thi, hiệu quả và trình tự, thủ tục còn chưa đầy đủ theo quy định.

Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện 8 bị trả về do chưa đáp ứng yêu cầu. (Ảnh minh họa)

Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện 8 bị trả về do chưa đáp ứng yêu cầu. (Ảnh minh họa)

Phó Thủ tướng giao Bộ Công Thương nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ các ý kiến xác đáng của các bộ, cơ quan tại cuộc họp để hoàn thiện kế hoạch. Trong đó lưu ý bám sát các mục tiêu của Quy hoạch điện 8 đã được phê duyệt, đặc biệt là phát triển nguồn, lưới điện, các giải pháp, nguồn lực thực hiện.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Công Thương rà soát các quy định liên quan quy hoạch, điện lực, đất đai, pháp luật. Công tác quản lý, điều hành về cung ứng điện phải bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Mục tiêu nhằm xác định sự cần thiết hay không cần thiết của việc tính toán cân đối cung - cầu hệ thống điện quốc gia, hệ thống điện các miền và xác định danh mục các dự án nguồn điện đưa vào vận hành đến năm 2030.

Đối với việc giữ nguyên đề xuất phát triển nguồn năng lượng tái tạo theo hướng phân bổ công suất đến vùng hoặc tỉnh, Phó Thủ tướng đề nghị cần bổ sung báo cáo rõ về việc tổ chức thực hiện, đảm bảo tính khả thi.

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các địa phương có liên quan rà soát, thống kê đầy đủ về các dự án nguồn điện năng lượng tái tạo đã được quyết định chủ trương đầu tư, giao nhà đầu tư và đang triển khai, đáp ứng các yêu cầu được kế thừa triển khai trong quy hoạch điện 8; rà soát tiến độ triển khai của các dự án đủ điều kiện để tính toán, đề xuất trong Kế hoạch thực hiện quy hoạch điện VIII.

Bộ Công Thương có hướng dẫn các địa phương về các tiêu chí cụ thể (pháp lý, công nghệ, hiệu quả…) để thực hiện việc rà soát các dự án đang triển khai và đề xuất các dự án đáp ứng các yêu cầu được kế thừa tiếp tục triển khai và đưa vào Kế hoạch thực hiện quy hoạch điện.

Trước đó, theo dự thảo Bộ Công Thương trình Thủ tướng, giai đoạn đến 2030, mỗi năm Việt Nam cần khoảng 11,3-13,5 tỷ USD đầu tư các dự án nguồn và lưới điện. Riêng vốn đến 2025 là trên 57 tỷ USD, trong đó nguồn điện chiếm hơn 84%, và lưới truyền tải 16%. Năm năm sau đó, các dự án nguồn điện cần gần 72 tỷ USD để đầu tư, xây dựng, trong khi truyền tải xấp xỉ 6 tỷ USD.

Vốn đầu tư các dự án nguồn, lưới điện tại Quy hoạch điện VIII sẽ từ nguồn đầu tư công hoặc vốn khác. Bộ Công Thương cho biết các nguồn điện lớn sẽ được phân theo loại hình, vùng miền và giai đoạn dự kiến đưa vào vận hành.

Thái Bình
Bạn đang đọc bài viết Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII bị trả về do chưa đáp ứng yêu cầu tại chuyên mục Tin tức của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Tin liên quan

Bộ Công Thương trình lại Quy hoạch điện VIII
Ngày 14/11, Bộ Công Thương tiếp tục có tờ trình 7194/TTr-BCT về phê duyệt Đề án Quy hoạch điện VIII. Tính riêng trong năm 2022, đây là lần thứ 6 Bộ Công Thương có tờ trình về Quy hoạch điện VIII.