Kho bạc Nhà nước Quảng Trị: Thu ngân sách đạt gần 2.000 tỷ đồng

14/09/2020, 08:45

TCDN - Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Trị cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tính đến ngày 24/8/2020 là 1.909,712 tỷ đồng đạt 56,1% dự toán.

Thu ngân sách qua Kho bạc Nhà nước Quảng Trị 8 tháng năm 2002 đạt 56% kế hoạch.

Thu ngân sách qua Kho bạc Nhà nước Quảng Trị 8 tháng năm 2002 đạt 56% kế hoạch.

Trong đó thu nội địa là 1.686,406 tỷ đồng, đạt 57,17 % dự toán; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu là 187,319 tỷ đồng, đạt 41,63% dự toán.

Công tác chi thường xuyên, chi đầu tư đã được kiểm soát chặt chẽ, đúng quy trình. Chi thường xuyên qua Kho bạc Nhà nước Quảng Trị tính đến 24/8/2020 là 4.248,681 tỷ đồng, đạt 65,66% dự toán; chi đầu tư xây dựng cơ bản là 1.209,958 tỷ đồng, đạt 30,79% kế hoạch.

Trong tháng 8, đơn vị cũng tiếp tục tăng cường thực hiện giao dịch điện tử thông qua dịch vụ công trực tuyến kho bạc nhà nước.

Kho bạc nhà nước Quảng Trị đã làm tốt công tác tự kiểm tra kế toán, đặc biệt là kiểm tra, rà soát thông qua truy vấn trên hệ thống TABMIS để phát hiện và khắc phục kịp thời các sai sót trong quá trình hạch toán; Công tác hạch toán kế toán, thanh toán được đảm bảo đúng quy trình, quy định và an toàn tuyệt đối.

Bên cạnh đó, đơn vị đã hoàn thành việc lập báo cáo về số liệu thu phí thanh toán qua Kho bạc nhà nước, công tác tổng hợp, lập báo cáo định kỳ, đột xuất phục vụ điều hành ngân sách nhà nước của lãnh đạo các cấp kịp thời, có chất lượng.

Số liệu từ Cục Thuế Quảng Trị, tổng thu ngân sách trên địa bàn toàn tỉnh đến ngày 30/8 là 1.802 tỷ, đạt 61% chỉ tiêu HĐND tỉnh Quảng Trị, đạt 74% pháp lệnh. Trong đó, số nộp của doanh nghiệp gần 1.000 tỷ đồng, đạt 67% kế hoạch.

Huyền Châu
Bạn đang đọc bài viết Kho bạc Nhà nước Quảng Trị: Thu ngân sách đạt gần 2.000 tỷ đồng tại chuyên mục Thuế & cuộc sống của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Tin liên quan