Tag: kiểm tra chuyên đề chống chuyển giá
Bắc Giang còn 610 tỷ đồng nợ thuế có khả năng thu

Bắc Giang còn 610 tỷ đồng nợ thuế có khả năng thu

04/08/2022, 10:28
Cục Thuế Bắc Giang cho biết, tổng nợ đọng thuế toàn tỉnh có khả năng thu còn khoảng 610 tỷ đồng, thấp hơn 5% so với tổng thu ngân sách toàn tỉnh ước cả năm 2022, bảo đảm chỉ tiêu Bộ Tài chính, UBND tỉnh giao theo quy định.
1