KTNN phát hiện hàng loạt vấn đề tài chính của 43 doanh nghiệp tại Lai Châu

13/12/2022, 15:09
báo nói -

TCDN - KTNN đối chiếu việc thực hiện nghĩa vụ với NSNN của 43 doanh nghiệp và 02 đơn vị dự toán tại Lai Châu cho thấy, các đơn vị chưa hạch toán, kê khai đủ doanh thu, chi phí và hạch toán một số khoản chi phí chưa đúng quy định; kê khai chưa đúng thuế GTGT đầu vào; kê khai thiếu thuế GTGT đầu ra.

Nhiều đơn vị chưa hạch toán, kê khai đủ doanh thu

Theo báo cáo kiểm toán ngân sách năm 2021 tại Lai Châu, Kiểm toán Nhà nước chỉ ra rằng chi cân đối ngân sách địa phương, tổng số chi của tỉnh Lai Châu là 9.429 tỷ đồng, đạt 129,6% so với dự toán Trung ương giao và bằng 123,5% so với dự toán của HĐND tỉnh. Tuy nhiên, tỉnh Lai Châu chưa ưu tiên bố trí đủ vốn cho một số dự án quyết toán, một số dự án hoàn thành chờ quyết toán, một số dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2021.

Việc phân bổ kế hoạch vốn đầu năm còn chưa sát với khả năng giải ngân thực tế tại một số dự án, dẫn đến cuối năm phải điều chỉnh giảm kế hoạch vốn so với kế hoạch đã giao đầu năm.

KTNN phát hiện hàng loạt vấn đề tài chính của 43 doanh nghiệp tại Lai Châu

KTNN phát hiện hàng loạt vấn đề tài chính của 43 doanh nghiệp tại Lai Châu

KTNN phát hiện, 14 đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên (đã được cấp thẩm quyền phê duyệt) chưa được UBND tỉnh cho thuê đất, thu tiền thuê đất. Đơn cử như: Công ty Cổ phần Cao su Dầu Tiếng Lai Châu chậm nộp hồ sơ, thủ tục miễn tiền thuê đất đối với diện tích hơn 3.915 m2, nhưng vẫn được Cục Thuế quyết định miễn tiền thuê đất cho cả thời gian đơn vị chậm nộp hồ sơ.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam chậm nộp hồ sơ đề nghị miễn tiền thuê đất với tổng diện tích đất là hơn 5.044 m2, tuy nhiên Cục Thuế tỉnh Lai Châu chưa thực hiện thu tiền thuê đất trong thời gian đơn vị chậm nộp hồ sơ hơn 5 tháng.

Qua kiểm tra, đối chiếu việc thực hiện nghĩa vụ với NSNN của 43 doanh nghiệp và 02 đơn vị dự toán cho thấy, các đơn vị chưa hạch toán, kê khai đủ doanh thu, chi phí và hạch toán một số khoản chi phí chưa đúng quy định; kê khai chưa đúng thuế Giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào; kê khai thiếu thuế GTGT đầu ra; chưa loại trừ các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Vì vậy, KTNN kiến nghị tăng thuế GTGT phải nộp 166,5 triệu đồng; giảm thuế GTGT được khấu trừ 318,7 triệu đồng; giảm nộp thừa NSNN về thuế GTGT 2,7 triệu đồng; tăng thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp 326,8 triệu đồng; thuế thu nhập cá nhân 4 triệu đồng; giảm số lỗ phát sinh trong năm 2021 số tiền 486,7 triệu đồng.

Về chi đầu tư phát triển, KTNN cho biết, công tác lập, thẩm định dự án đầu tư tại một số dự án còn chưa sát với điều kiện thực tế phải điều chỉnh. Báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2021 của tỉnh Lai Châu còn thiếu một số nội dung so với quy định, không có thông tin về nợ đọng xây dựng cơ bản.

Kết quả kiểm toán chi tiết các dự án đầu tư cho thấy, còn các hạn chế trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật và dự toán, trong quản lý chi phí đầu tư dẫn đến sai khối lượng, sai chi phí khác; nghiệm thu sai khối lượng... Từ đó, KTNN xác định thu hồi, giảm thanh toán, giảm giá trị hợp đồng của 18 dự án tại 05 Chủ đầu tư số tiền 5,81 tỷ đồng...

KTNN kiến nghị nhiều vấn đề

KTNN kiến nghị UBND tỉnh Lai Châu xử lý tài chính số tiền 267,383 tỷ đồng, gồm tăng thu ngân sách 2,3 tỷ đồng, thu hồi, giảm chi ngân sách hơn 264,59 tỷ đồng; giảm lỗ 487 triệu đồng. Bên cạnh đó, tỉnh Lai Châu cần phải có biện pháp để chấn chỉnh công tác quản lý, sử dụng tài chính công.

Cụ thể: Tỉnh Lai Châu cần bố trí vốn xử lý dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản theo quy định tại điểm c khoản 8 Điều 4 Nghị quyết 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; chấn chỉnh, rút kinh nghiệm đối với công tác lập, phân bổ và điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công hàng năm, công tác xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn; chấn chỉnh, rút kinh nghiệm trong việc chưa phân khai và giao dự toán ngay từ đầu năm cho các đơn vị, còn giữ lại giao sau trong năm; bố trí dự phòng ngân sách huyện chưa đảm bảo tỷ lệ theo quy định tại Điều 10 Luật NSNN.

Tỉnh Lai Châu cần chỉ đạo các cơ quan tham mưu kịp thời soạn thảo, trình và ban hành Quyết định về hệ số điều chỉnh giá đất năm hàng năm đảm bảo thời gian so với quy định tại Điều 2 Nghị định 123/2017/NĐ-CP ngày 14/11/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Đồng thời rút kinh nghiệm trong việc chậm hướng dẫn thu các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh; hướng dẫn chi trả tiền trợ cấp ngày công lao động đối với lực lượng dân quân trên địa bàn tỉnh chậm so với Trung ương ban hành; chỉ đạo các sở, ngành liên quan tham mưu kịp thời cho UBND tỉnh trong việc cho thuê đất và thu tiền thuê đất theo quy định đối với 14 đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên.

KTNN cũng kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị trong việc thực hiện phân bổ dự toán, bố trí dự phòng các huyện đảm bảo tỷ lệ; giảm trừ dự toán nguồn cải cách tiền lương khi thẩm định nguồn và nhu cầu thực hiện năm sau của các đơn vị; thực hiện chuyển nguồn ngân sách, hạch toán tạm ứng, thu hồi tạm ứng, kết dư theo quy định...

Chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư chấn chỉnh, rút kinh nghiệm trong công tác: Tham mưu cho UBND tỉnh trong công tác lập, phân bổ và điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công hàng năm, công tác xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn, chưa đảm bảo tuân thủ đúng thời gian quy định của Luật đầu tư công, tuân thủ đúng các văn bản hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư hàng năm còn thiếu nội dung so với quy định, không có thông tin số nợ đọng xây dựng cơ bản...

Chỉ đạo Kho bạc Nhà nước Lai Châu tiếp tục theo dõi, đôn đốc các Chủ đầu tư và tham mưu cho UBND Tỉnh ban hành biện pháp cụ thể để thu hồi tạm ứng 36 dự án có số dư tạm ứng quá hạn nhưng chưa thu hồi theo quy định, tổng số tiền hơn 29,47 tỷ đồng.

Quàng Trang
Bạn đang đọc bài viết KTNN phát hiện hàng loạt vấn đề tài chính của 43 doanh nghiệp tại Lai Châu tại chuyên mục Pháp luật tài chính của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Bình luận

Tin liên quan

KTNN kiến nghị xử lý 72.837 tỷ đồng trong năm 2019
Tổng hợp kết quả xử lý tài chính trong năm 2019 của Kiểm toán Nhà nước (KTNN) là 72.837 tỷ đồng, trong đó tăng thu ngân sách nhà nước (NSNN) 10.276 tỷ đồng, giảm chi NSNN 16.829 tỷ đồng, kiến nghị khác là 45.732 tỷ đồng.
KTNN được quyền truy cập phần mềm dữ liệu đơn vị bị kiểm toán?
Trao thẩm quyền thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật và xử lý vi phạm hành chính; giám định tư pháp; Tuy cập phần mềm dữ liệu đơn vị bị kiểm toán... cho Tổng Kiểm toán Nhà nước là một trong các nội dung được UBTV Quốc hội, phiên họp thứ 36 cho ý kiến vào sáng 12/8.
Dự án Forest Bay Phú Quốc của CityLand: Kiểm toán Nhà nước yêu cầu phải “xử lý theo pháp luật”, BIDV vẫn “xuống tiền” 
Dự án du lịch sinh thái Rạch Tràm - Phú Quốc (tên thương mại Forest Bay Phú Quốc) đã bị Kiểm toán Nhà nước khu vực V chỉ ra nhiều sai phạm, nhưng Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Phú Quốc vẫn “xuống tiền” cho chủ đầu tư với khoản vay 132 tỷ đồng.